forum.dr-kwasniewski.pl

Dzia┼éy Forum => Wolne tematy => W▒tek zaczŕty przez: anakin 2016-09-21, 16:58:23Tytu│: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: anakin 2016-09-21, 16:58:23
Ponizej zamieszczam wyluskane "ziarenka" z Biblii. Wszystkie cytaty pochodza z Biblii Tysiaclecia".


"Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu, i wtedy Pan rozmawiał z Mojżeszem. Cały lud widział, że słup obłoku stawał u wejścia do namiotu. (...) A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem.
(...)
Słyszeli oni, że Ty, Panie, przebywasz pośr├│d tego narodu i bywasz widziany twarzą w twarz; że Tw├│j obłok stoi nad nimi, że Ty wśr├│d dnia idziesz przed nimi w słupie obłoku, a w nocy - w słupie ognistym."

"Wtedy to obłok okrył Namiot Spotkania, a Chwała Pana napełniła przybytek. I nie m├│gł Mojżesz wejść do Namiotu Spotkania, bo spoczywał na nim obłok i chwała Pana wypełniała przybytek. Ile razy obłok wznosił się nad przybytkiem, Izraelici wyruszali w drogę, a jeśli obłok nie wznosił się, nie ruszali w drogę aż do dnia uniesienia się obłoku. Obłok bowiem Pana za dnia zakrywał przybytek, a w nocy błyszczał jak ogień na oczach całego domu izraelskiego w czasie całej ich wędr├│wki."

------
W czasie przemowy Aarona do całego zgromadzenia Izraelit├│w spojrzeli ku pustyni i ukazała się im w obłoku Chwała Pana. I przem├│wił Pan do Mojżesza tymi słowami: Słyszałem szemranie Izraelit├│w. Pan rzekł do Mojżesza: Oto Ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z tobą, i uwierzył tobie na zawsze. (...)
Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad g├│rą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu.
Pan zstąpił na g├│rę Synaj, na jej szczyt. I wezwał Mojżesza na szczyt g├│ry, a Mojżesz wstąpił. Pan rzekł do Mojżesza: Zstąp na d├│ł i upomnij lud surowo, aby się nie zbliżał do Pana, chcąc Go zobaczyć, gdyż wielu z nich przypłaciłoby to życiem. Wtedy rzekł Mojżesz do Pana: Lud nie będzie śmiał podejść do g├│ry Synaj, gdyż zakazałeś mu tego surowo, m├│wiąc: Oznacz granicę około g├│ry i ogłoś ją jako świętą. Potem Pan powiedział do niego: Idź, zstąp na d├│ł, a potem przyjdź ty i Aaron z tobą. Kapłani i lud nie mogą przejść granicy, aby wstąpić do Pana, boby ich ukarał.

Lud stał ciągle z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w kt├│rym był B├│g. Rzekł nadto Pan do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: Wy sami widzieliście, że z nieba do was przemawiałem. Uczynisz Mi ołtarz z ziemi i będziesz składał na nim twoje całopalenia, twoje ofiary biesiadne z twojej trzody i z bydła na każdym miejscu, gdzie każę ci wspominać moje imię. Przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił. Nie będziesz wstępował po stopniach do mojego ołtarza, żeby się nie odkryła nagość twoja. (cos jak promieniowanie Roentgena?)
------

"Gdy zaś Mojżesz wstąpił na g├│rę, obłok ją zakrył. Chwała Pana spoczęła na g├│rze Synaj, i okrywał ją obłok przez sześć dni. W si├│dmym dniu Pan przywołał Mojżesza z pośrodka obłoku. (...) Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na g├│rę. I pozostał Mojżesz na g├│rze przez czterdzieści dni i przez czterdzieści nocy."


"Gdy się całe zgromadzenie zebrało przeciw Mojżeszowi i Aaronowi, oni skierowali się ku Namiotowi Spotkania. Wtedy obłok okrył Namiot, i ujrzeli Chwałę Pana. Mojżesz i Aaron weszli do Namiotu Spotkania, potem wyszli stamtąd i pobłogosławili lud. Wtedy Chwała Pana ukazała się całemu ludowi."


"Następnie Chwała Pańska podniosła się znad cheruba do progu świątyni, świątynia zaś napełniła się obłokiem, a dziedziniec był pełen blasku chwały Pańskiej. Rozległ się szum skrzydeł cherub├│w aż na dziedzińcu zewnętrznym, podobny do głosu Boga Wszechmogącego, gdy przemawia."

"W dniu, kiedy ustawiono przybytek, okrył go wraz z Namiotem Świadectwa obłok, i od wieczora aż do rana pozostawał nad przybytkiem na kształt ognia. I tak działo się zawsze: obłok okrywał go w dzień, a w nocy - jakby blask ognia."

------
Kiedy obłok podnosił się nad przybytkiem, Izraelici zwijali ob├│z, a w miejscu, gdzie się zatrzymał, rozbijali go znowu. Na rozkaz Pana Izraelici zwijali ob├│z i znowu na rozkaz Pana rozbijali go z powrotem; jak długo obłok spoczywał na przybytku, pozostawali w tym samym miejscu. Nawet wtedy, gdy obłok przez długi czas rozciągał się nad przybytkiem, Izraelici, posłuszni rozkazowi Pana, nie zwijali obozu. Lecz zdarzało się r├│wnież tak, że obłok kr├│tki czas pozostawał nad przybytkiem; wtedy r├│wnież rozbijali ob├│z na rozkaz Pana i na tenże rozkaz go zwijali.

Zdarzało się i tak, że obłok pozostawał tylko od wieczora do rana, a nad ranem się podnosił; wtedy oni zwijali ob├│z. Niekiedy pozostawał przez dzień i noc; skoro tylko się podni├│sł, natychmiast zwijali ob├│z. Jeśli pozostawał dwa dni, miesiąc czy dłużej - gdy obłok rozciągał się nad przybytkiem i okrywał go, pozostawali Izraelici w miejscu i nie zwijali obozu; skoro tylko się podni├│sł, zwijali ob├│z.

Drugiego roku, dwudziestego dnia drugiego miesiąca, podni├│sł się obłok znad Przybytku Świadectwa. Izraelici rozpoczęli swoją podr├│ż z pustyni Synaj, przestrzegając postoj├│w. Obłok zatrzymał się dopiero na pustyni Paran. Arka Przymierza Pańskiego szła przed nimi podczas trzech dni podr├│ży, gdy szukali miejsca postoju. Podczas dnia obłok Pana był nad nimi, gdy wychodzili z obozu.
Gdy arka wyruszała, m├│wił Mojżesz: Podnieś się, o Panie, i niech się rozproszą nieprzyjaciele Twoi; a ci, kt├│rzy Cię nienawidzą, niechaj uciekną przed Tobą. A gdy się zatrzymywała, m├│wił: Wr├│ć się, o Panie, do mn├│stwa izraelskich zastęp├│w.

Lecz lud zaczął szemrać przeciw Panu narzekając, że jest mu źle. Gdy to usłyszał Pan, zapłonął gniewem. Zapalił się przeciw nim ogień Pana ("dzialko laserowe?) i zniszczył ostatnią część obozu.
------

Widziałeś też i na pustyni: Pan ni├│sł cię, jak niesie ojciec swego syna, całą drogę, kt├│rą szliście, aż dotarliście do tego miejsca. Jednak mimo to nie ufaliście Panu, Bogu waszemu, idącemu przed wami w drodze, by wam szukać miejsca pod ob├│z - nocą w ogniu, by wam oświetlać drogę, a za dnia w obłoku.

Te słowa wyrzekł Pan do waszego zgromadzenia na g├│rze spośr├│d ognia, obłoku i ciemności donośnym głosem, niczego nie dodając. Gdy usłyszeliście głos spośr├│d ciemności, a g├│ra ogniem płonęła - zbliżyli się do mnie wszyscy wodzowie pokoleń i starsi, i rzekli: Oto Pan, B├│g nasz, okazał nam swoją chwałę i wielkość. Głos Jego słyszeliśmy spośr├│d ognia. Dziś widzieliśmy, że B├│g może przem├│wić do człowieka, a on pozostanie żywy. A kiedy kapłani wyszli z Miejsca Świętego, obłok wypełnił dom Pański. Kapłani nie mogli pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo Chwała Pańska napełniła dom Pański. Wtedy przem├│wił Salomon: Pan powiedział, że będzie mieszkać w czarnej chmurze.

Świątynia napełniła się obłokiem Chwały Pańskiej, tak iż nie mogli kapłani tam pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo Chwała Pańska wypełniła świątynię Bożą. Wtedy przem├│wił Salomon: Pan powiedział, że będzie mieszkać w czarnej chmurze.


Powiem krotko:
Naprawde potrzeba wiele zlej woli lub wielkiego zaslepienia, azeby nie dostrzec w biblijnych opisach przejawow technologii.

------
"Pan powiedział do Mojżesza: Powiedz Aaronowi, swojemu bratu, żeby nie w każdym czasie wchodził do Miejsca Najświętszego poza zasłonę, przed przebłagalnię, kt├│ra jest na arce, aby nie umarł, kiedy będę się ukazywać w obłoku nad przebłagalnią (...) I nie m├│gł Mojżesz wejść do Namiotu Spotkania, bo spoczywał na nim obłok i Chwała Pana wypełniała przybytek."

Owym nienaturalnie przemieszczajacym sie oblokiem (sic!) byl prawdopodobnie zakamuflowany wehikul kosmiczny, natomiast "Chwala Pana/Chwala Panska" to rodzaj jakiegos smiertelnego "pola energii", gdy nie jest sie odzianym w odpowiednie "szaty" (dosc obszerny opis wykonania tych szat i rezimowej rutyny odprawianej kazdorazowo przez Aarona i Mojzesza przed spotkaniem "twarza w twarz" z Panem - a takze po nim (jakby jakas dekontaminacja) - zawarty jest w Biblii).

------
"Anioł Boży, kt├│ry szedł na przedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku r├│wnież przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. (...) O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki.
(...)
A Pan szedł przed nimi podczas dnia, jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku we dnie ani słup ognia w nocy."

No, no, no! Zupelnie jak te slupy ognia wypuszczane z policyjnych smiglowcow, gdy przeszukuja teren po zmierzchu w poszukiwaniu kogos lub czegos... A owy "slup obloku" za dnia najwyrazniej byl jakims "hologramem"?

"Mojżesz poszedł z Jozuem i stawili się w Namiocie Spotkania. Pan ukazał się w Namiocie, w słupie obłoku. A słup obłoku stanął u wejścia do Namiotu."

"I zwr├│cił się nagle Pan do Mojżesza, Aarona i Miriam: ┼ĄPrzyjdźcie wszyscy troje do Namiotu Spotkania┼ą. I poszli wszyscy troje, a Pan zstąpił w słupie obłoku, zatrzymał się u wejścia do namiotu i zawołał na Aarona i Miriam."

"Słup obłoku nie odstępował od nich we dnie, aby ich prowadzić drogą; słup ognia nie odstępował w nocy, aby oświetlać im drogę, kt├│rą iść mieli."

"Przemawiał do nich w słupie obłoku: słyszeli Jego zlecenia i przykazania, kt├│re im nadał"

"A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Jahwe."


------
"Gdy płomień uni├│sł się z ołtarza ku niebu, Anioł Pana wstąpił w płomień ołtarza, a Manoach i jego żona widząc to padli twarzą na ziemię. Odtąd nie ukazał się już więcej Anioł Pana Manoachowi i jego żonie. W├│wczas poznał Manoach, że to był Anioł Pana.
(...) Wtedy Chwała Pana ukazała się całemu ludowi. Ogień wyszedł od Pana i strawił ofiarę całopalną razem z częściami tłustymi na ołtarzu. Widząc to cały lud krzyknął z radości i upadł na twarz."

Plomien/ogien przenoszacy obiekty (w tym materie ozywiona) mozna zobaczyc w serii filmow o Star Treku.  8)


W gwoli jasnosci dodam, iz tzw. "aniola Pana" przebywajacego posrod ludzi nie bylo wcale tak latwo odroznic... Wystarczy sie wczytac:
-> http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1149

"Poszła więc kobieta do swego męża i tak rzekła do niego: ┼ĄPrzyszedł do mnie mąż Boży, kt├│rego oblicze było jakby obliczem Anioła Bożego - pełne dostojeństwa. Nie pytałam go, skąd przybył, a on nie oznajmił mi swego imienia."

"Manoach wstał, poszedł za swoją żoną i przyszedł do owego męża, zwracając się do niego słowami: ┼ĄCzy to ty jesteś owym mężem, kt├│ry rozmawiał z moją żoną?┼ą"

"Rzekł jeszcze Manoach do Anioła Pana: ┼ĄPozw├│l, że cię zatrzymamy i przygotujemy ci koźlątko┼ą. Nie wiedział bowiem Manoach, że to był Anioł Pana. Jednakże Anioł Pana rzekł do Manoacha: ┼ĄNawet gdybyś mnie zatrzymał, nie będę spożywał twojego chleba. Natomiast jeśli chcesz przygotować całopalenie, zł├│ż je dla Pana┼ą. W├│wczas rzekł Manoach do Anioła Pana: ┼ĄJakie jest imię twoje, abyśmy, gdy spełni się słowo twoje, mogli cię uczcić┼ą. Odpowiedział mu Anioł: ┼ĄDlaczego pytasz się o moje imię: ono jest tajemnicze┼ą.Reasumujac: pierwsza cywilizacja pozaziemska przybyla na Ziemie juz kilkadziesiat tysiecy lat temu, po czym nas tu "zasiala" i nauczala poprzez tzw. mitologie, religie czy filozofie.
Im szybciej to zrozumiemy i odejdziemy od klerykalnych bajeczek o Jezusie i Maryi oraz od cudacznych obrzadkow eucharystycznych, tym szybciej uznaja, ze moga bezpiecznie wpasc do nas ponownie z oficjalna wizyta, a my, ludzie, nie popadniemy w obled i depreche na skutek szoku, iz nie jestesmy tacy wyjatkowi...Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Jarek 2016-09-21, 18:07:18
U mnie byli wczoraj ,i maj─ů zamiar znowu wpa┼Ť─ç  :lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: administ 2016-09-21, 18:11:13
A o maszynie j─ůdrowej na pustyni co wspominali? :roll: ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-21, 18:15:56
Ba┼Ťnie braci Grimm s─ů lepsze. 8)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Jarek 2016-09-21, 18:24:38
Cytuj z: admin 2016-09-21, 18:11:13
A o maszynie j─ůdrowej na pustyni co wspominali? :roll: ;)

:lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-21, 18:32:52
Akurat w tych kwestiach zgadzam sie z anakiem w niemal 100% (zostawiam sobie pare % na ewentualna roznice zdan).

Mozna sobie doczytac troche zdroworozsadkowego myslenia na jednej z legendarnych polskich stron prowadzonych przez niezyjacego juz Leszka Klimka http://www.uleszka.uprowadzenia.cba.pl/
Polecam szczegolnie rozdzialy o Egipcie, tzw "cywilizacji Rzymskiej" (bzdury w rodzaju muru Hadriana, Akweduktu) i Atlantydzie. Egipt daje do myslenia, wlasnie w ten desen wyzej^^
Mozna tez znalesc np na chomiku jako calosc zebrana w ksiazke pt "Cywilizacja Bogow", wg mnie to jedna z lepszych pozycji z domeny paleoastro a przeczytalem tego sporo.


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: vvv 2016-09-22, 00:46:46
Cytuj z: anakin 2016-09-21, 16:58:23
Reasumuj─ůc: pierwsza cywilizacja pozaziemska przyby┼éa na Ziemi─Ö ju┼╝ kilkadziesi─ůt tysi─Öcy lat temu (...)

Jak bym mia┼é obstawia─ç na pieni─ůdze to bym doda┼é ze 4 zera.
:wink:


Tytu│: Re: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: anakin 2016-09-22, 01:22:36
Cytuj z: vvv 2016-09-22, 00:46:46
Cytuj z: anakin 2016-09-21, 16:58:23
Reasumując: pierwsza cywilizacja pozaziemska przybyła na Ziemię już kilkadziesiąt tysięcy lat temu (...)

Jak bym miał obstawiać na pieniądze to bym dodał ze 4 zera.
:wink:


Na pieniadze to tym bardziej pozostalbym przy tych kilkudziesieciu tysiacach lat. Wcale nie wykluczam, a wrecz podejrzewam, ze faktycznie znacznie dawniej ktos juz tu zawital, ale bezpieczniej pozostac przy okresie, co do ktorego mam absolutne przekonanie, ze juz byli. ];>


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-22, 07:21:15
Cytuj:
absolutne przekonanie

:lol:
Pami─Ötam ju┼╝ takie, dotycz─ůce ko┼äca ┼Ťwiata.


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: administ 2016-09-22, 08:18:09
:lol:
Tyle si─Ö ju┼╝ ko┼äc├│w ┼Ťwiata prze┼╝y┼éo, ┼╝e kolejne te┼╝ nie zrobi wra┼╝enia. Wiadomo - do┼Ťwiadczenie... ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-22, 09:00:08
Sa rzeczy gorsze niz koniec swiata, np rozwod Angeliny z Bradem.....


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Diogenes z Synopy 2016-09-22, 09:04:44
Komorowski odszed┼é z sokowir├│wk─ů.
Kijowski odszedł od dzieci.
Hasi odszedł z Legii.
Angelina odeszła od Brada.
Niesiołowski odszedł z PO.


Tytu│: Odp: Re: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-22, 09:19:50
Cytuj z: anakin 2016-09-22, 01:22:36
Cytuj z: vvv 2016-09-22, 00:46:46
Cytuj z: anakin 2016-09-21, 16:58:23
Reasumuj─ůc: pierwsza cywilizacja pozaziemska przyby┼éa na Ziemi─Ö ju┼╝ kilkadziesi─ůt tysi─Öcy lat temu (...)

Jak bym mia┼é obstawia─ç na pieni─ůdze to bym doda┼é ze 4 zera.
:wink:


Na pieniadze to tym bardziej pozostalbym przy tych kilkudziesieciu tysiacach lat. Wcale nie wykluczam, a wrecz podejrzewam, ze faktycznie znacznie dawniej ktos juz tu zawital, ale bezpieczniej pozostac przy okresie, co do ktorego mam absolutne przekonanie, ze juz byli. ];>


Oczywiscie, zwlaszcza po odkryciu 5 lat temu na Indonezji gigantycznej piramidy Gunung Padang, ktorej najstarsze probki ocenia sie na 22 tysiace lat. Wiekszosc kolejnych stopni jest wykonana z twardego andezytu, tak ulubionego przez "starozytnych" i np uzytego w Puma Punku.
Spora czesc  srodowisk akademickich i archeologow stwierdzila po tym odkryciu, ze ksiazki do historii i archeologii powinny zostac napisane od nowa, bo bazuja na przestarzalych teroriach z polowy ubieglego wieku.
Niestety chwilowo badania sa chyba w impasie wlasnie przez opor srodowisk akademickich i polityczne reperkusje. Nikomu nie jest na reke dalsze grzebanie, bo moga znalezc starsze probki niz 22tysiace lat i wtedy co? Kupa "panow profesorow" okaze sie zwyklymi bajkoopowiadaczami, hochsztaplerami i oszustami.
A to oznacza odciecie od kokosow i konfitur
Gunung Padang i obcy
https://www.youtube.com/watch?v=0qtWeOqd9Nk


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-22, 09:51:57
:lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-22, 09:52:54
Na zdrowie! Tylko to ci pozostalo betonowy mozdzku  :lol: :lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-22, 09:57:01
Jak zwykle, nie masz poj─Öcia o czy m├│wisz. :lol:
22 tysi─ůce lat?
Poczytaj kolego mo┼╝e o tym, zanim zaczniesz pisa─ç.


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-22, 10:02:09
O przepraszam, myslalem, ze wypowiadanie sie bez czytania to tylko twoja domena :D A teraz i moja  :shock:
Tak, podczas odwiertow w glab jedna z probek zostala odatowana na 22 tysiace. A co? Zle sie cos zguglowalo?  :lol:
Cytuj:
Ta indonezyjska piramida jest bardziej starożytna nawet od słynnego Gobekli Tepe, ponieważ badanie najgłębszych warstw dało rezultat 22.000 p.n.e. (!)

http://www.tunguska.pl/gunung-padang-najstarsza-piramida/


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-22, 10:04:13
A nie, jak takie źródło, to ja już nie fikam. 8)
Przepraszam bardzo, nie ma tematu.


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-22, 10:08:47
Takie same jak te twoje "naukowe" Pudelki  :lol:
Ale moge dac ci 10 innych jezeli to ma znaczenie, po prostu wlepilem pierwsze lepsze.

http://www.andrewcollins.com/page/articles/gp.htm
http://www.ancient-code.com/gunung-padang-oldest-pyramid-planet/
https://www.sott.net/article/271881-Gunung-Padang-The-lost-records-of-Atlantis
http://beforeitsnews.com/beyond-science/2013/08/indonesian-pyramid-is-20000-years-old-claims-archaeologist-discovery-may-rewrite-history-2442948.html
http://www.messagetoeagle.com/gunung-padang-remarkable-megalithic-site-in-indonesia/
http://www.thelivingmoon.com/43ancients/02files/Pyramid_Gunung_Padang_Indonesia.html
http://www.wakingtimes.com/2014/09/10/lost-civilizations-existed/
http://soundofheart.org/awakeningdaily/content/gunung-padang-may-hold-evidence-lost-city-atlantis-remarkable-megalithic-site-west-java
https://pl.pinterest.com/pin/232990980694624959/
http://www.jasoncolavito.com/blog/graham-hancock-indonesian-site-may-be-part-of-atlantis


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-22, 10:23:25
Nie chodzi mi o datowanie, bo jak pokopa─ç g┼é─Öbiej to i sprzed 50.000 lat znajd─ů si─Ö artefakty dzia┼éalno┼Ťci cz┼éowieka, np. ogniska czy pi─Ö┼Ťciaki. ;)
Chodzi o interpretacj─Ö wynik├│w, kolego, nie znaleziono tam ┼╝adnej budowli, kt├│ra nosi znamiona dzia┼éalno┼Ťci ludzkiej, starszej ni┼╝ 5.000 lat.
Proponuj─Ö czerpa─ç informacje od kogo┼Ť, kto rozumie up┼éyw czasu wyra┼╝ony kolejno┼Ťci─ů warstw, cho─ç mo┼╝e nie, wtedy nie mia┼ébym zabawy...


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-22, 10:32:37
A bos ty mundrzejszy niz archeolodzy ci co kopia, te duraki. Pojedz, doucz, bo bez ciebie nauka stoi w miejscu :roll:
Ale ciagle mi nie poradziles czy panewki na korbowodzie wymienic, silnik V6,  choc zes wszechstronny jak Kolo Gopodyn Wiejskich  :lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-22, 10:40:22
Jak ju┼╝ m├│wi┼éem, wobec tak powalaj─ůcych ┼║r├│de┼é, najmocniej przepraszam, m├│j b┼é─ůd. ;)

Zostawi─Ö tylko tutaj taki szczeg├│lik:
Cytuj:
Thirty-four Indonesian scientists signed a petition questioning the motives and methods of the Hilman-Arif team.[1] Vulcanologist Sutikno Bronto states that the site is the neck of an ancient volcano and not a man-made pyramid.[1] An unnamed archaeologist suggests that the Hilman-Arif team has "created a civilisation around the period to explain their finding".[1]

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gunung_Padang_Megalithic_Site


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-22, 10:48:24
A..wikipedia  :lol:  :lol: :lol: :lol:
Rozmowa z toba na takie tematy to jak rozmowa hodowcy koz z arabem, ktory te kozy tylko dyma  :lol:
Nie obchodzi cie nic innego tylko wydymanie tej kozy i przez ten pryzmat postrzegania probujesz narzucic tok dyskusji.

Ja moge wejsc w wikipiedie i zalozyc definicje, ze gavroche to kozojebca, wtedy uwierzysz, ze nim jestes naprawde, bo twoje glowne zdrodlo mundrosci tak rzecze?
Zena100  :lol: :lol: :lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-22, 10:58:35
Oczywi┼Ťcie, ┼╝e uwierz─Ö, je┼Ťli podasz ┼║r├│d┼éo na kt├│rym si─Ö opierasz.┬á :lol:
Bo inaczej to byłoby pomówienie, z odpowiednimi konsekwencjami dla Ciebie. :D

Widzisz, indonezyjscy archeologowie mieli do┼Ť─ç idiot├│w, Bronto i Hilman-Arifa, na swoim terenie, kt├│rzy zwietrzyli ┼éatw─ů kas─Ö, jak Daniken i inni. ;)
Tak samo by┼éo u nas w Krakowie i Wroc┼éawiu z niemieckimi pajacami fa┼észuj─ůcymi histori─Ö, te┼╝ im si─Ö nie uda┼éo, ale na bank w Niemczech by┼éo mn├│stwo czubk├│w zacieraj─ůcych na to r─Öce, jak Ty teraz. :P


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-22, 11:14:53
Cytuj z: Gavroche 2016-09-22, 10:58:35
Oczywi┼Ťcie, ┼╝e uwierz─Ö, je┼Ťli podasz ┼║r├│d┼éo na kt├│rym si─Ö opierasz.┬á :lol:
Bo inaczej to byłoby pomówienie, z odpowiednimi konsekwencjami dla Ciebie. :D

Nie takie rzeczy widzialem w Wikipedii ale jak zwykle nie zrozumiales. Ktos, kto w dyskusji zabiera glos nie majac pojecia o sprawie, pierwsze co gogluje to Wiki i tak zrobiles ty  :lol: Zreszta identycznie zrobiles wczoraj nie majac pojecia o tym zakazie lotow nad Antarktyda. Dla ludzi, ktorzy siedza w internetach od zawsze, to znak, ze dyskutant rzuca sie do akcji nie majac pojecia o czym chce gadac ale chce sobie pogaworzyc (pogavrorzyc? :D), niestety orez w jego rece to nie miecz argumentow a jego wyciagniety z rozpora Wiki-fajfus   :lol:

Co do reszty to takie pingpongowanie, stary beton opluwa nowych, mlodych i ambitnych, chcacych wyjsc poza ramy skotnialej archeologii, ktora bron boze nie dopuszcza mozliwosci istnienia cywilizacji starszej niz Egipska, a nowi, mlodzi i ambitni opluwaja starych betonowych dziadkow, ktorzy kosza kase i zaszczyty na starych pogladach sprzed 60 i 100 lat. Kwestia tego, kto sie opowie po ktorej stroniue, bo

konkluzja tego wykopaliska, ktore jak wspomnialem jest w impasie z powodow wlasnie akademicko-politycznych (jak myslisz geniuszu, dlaczego?), jest taka, ze musiala istniec rasa, ktora byla na tyle mobilna, ze mogla sie przemieszczac po calym swiecie bez zadnego trudu. To sie kryje za tym wszystkim i dlatego jest taki opor. Ale jak znam twoje durackie logiki to zaraz powiesz, ze "chca tego zakazac, bo to bezsensowne"  :D

Poza tym, jak pamietam - swoje boje z Danikenem, ktorego tak wysmiewasz, choc nie wiadomo dlaczego, bo przeciez (jak ci juz wielokrotnie probowalem wdrukowac w ten redukcjonistyczno-deterministyczny czerep) Edison byl komplenym nieukiem a Tesla nie dostal sie na studia inzynierskie, to zakonczyles na 15 stronie jednej z jego ksiazek, ktorych ma sporo, Sitchina w ogole nie znasz a Hancock to dla ciebie jazzowy perkusista...wiec plz nigga, schowaj fajfusa w portki i rusz do ksiazek, bo te internety zryja ci czache :D Ksiazki Danikena sa fajnie napisane, ciekawie i z polotem w odroznieniu od dretwych przepisywanek "naukowcow". A do tego Daniken stosuje cos co jest obce aktualnej nauce - logike ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-22, 11:20:10
:lol:
Na bank jeste┼Ť starym wyjadaczem nie do zagi─Öcia, dlatego ju┼╝ trzeci raz si─Ö wycofuj─Ö wobec tak mia┼╝d┼╝─ůcej przewagi. ;)
Jest mi g┼éupio i wstyd i teraz na szybko przeszuka┼éem Internet i jest nawet info, ┼╝e pokopali g┼é─Öbiej i tam s─ů ┼Ťlady sprzed 32.000 lat!!! :D
Tak było.

P.S przypomnij sobie ile razy pyta┼éem Ci─Ö o pow├│d latania nad Antarktyd─ů i od jakiego czasu...


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-22, 11:27:23
Cytuj z: Gavroche 2016-09-22, 11:20:10
P.S przypomnij sobie ile razy pyta┼éem Ci─Ö o pow├│d latania nad Antarktyd─ů i od jakiego czasu...

No dobra. Powod? Np mam samolot i chce sobie przeleciec tedy. No i co teras geniuszu? Dlaczego ktos ma mi tego zakazac?

Co do reszty - naprawde glupio, idiotycznie i dyletancko wyglada krytyka osob, ktorych tworczosc zna sie tylko z opowiesci. To tak jakbys chcial rozmawiac o plytach King Crimson czy Slayera ich nie slyszac w ogole a nazywasz je gownem, bo wyczytales to na forum hiphoipowym. :D Jest tu sens?

A zakladanie, ze Daniken pisze to specjalnie zeby trzepac hajs jest smieszne, skad mogl wiedziec, ze to bedzie mialo takie wziecie, wyszlo mu z google-analiz?
Miliony pisarzy licza na sukces piszac najdziwniejsze ksiazki ale popularnosc potrafi byc naprawde kaprysna. Ale to temat na inna dyskusje, bo np jezeli porownac Harrego Pottera do w zasadzie dowolnej ksiazki Lema to mozna sie zadumac nad kondycja wspolczesnego umyslu czlowieka....


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-22, 11:41:54
No w┼éa┼Ťnie, jaki zakaz, o czym Ty m├│wisz?
Bo jaka┼Ť laska Ci na forum powiedzia┼éa?
I szybciutko sobie do tego dorobi┼ée┼Ť teoryjk─Ö popart─ů "Niesamowitatunguska.pl", ┼╝e od takiej to a takiej wyprawy 50 lat temu...
To dokładnie pasuje do Twojego Slyera i forum hiphopowego, a nie do mnie. ;)

Ty masz poj─Öcie w og├│le jak si─Ö pisze i wydaje ksi─ů┼╝ki? :shock:
I co ma do rzeczy, czy wiedzia┼é czy nie, naukowiec te┼╝ nie wie czy co┼Ť zajebistego odkryje czy nie. ;)
Teraz wie, ┼╝e id─ů i dalej zmy┼Ťla i k┼éamie.
To, co Ty wygadujesz ch┼éopie, to jest w┼éa┼Ťnie ┼Ťmieszne i dlatego bardzo lubi─Ö z Tob─ů pisa─ç, robisz mi dzie┼ä zwykle. :lol:
Nie kupowa┼éem ostatnio Danikena, ale na bank ka┼╝da ksi─ů┼╝ka, wydana w┼éasnym sumptem przez niego, jest dawana gratis, a dodatkowo jeszcze 5 pln, ┼╝eby tylko wzi─ů─ç, bo taka w nim si┼éa do rozpowszechniania tej "wiedzy". :lol:
Poczciwina chłop!


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-22, 12:00:03
Znowu ta paranoja dygresjonalna....ech <wzdycham ciezko> :lol:
1. O zakazie juz ci wspominalem, widze, ze znowu nie dotarlo. Dziwilem sie dlaczego te lolki kontestowaly wszystko tylko nie to. Ale zrzuce to na karb tej twojego "wewnatrzdyskusyjnego zacietrzewienia", ze znowu nielapiesz o co chodzi :D
2. Powiedz mi skad masz w ogole pojecie, ze "dalej zmy┼Ťla i k┼éamie" jezeli nie czytales ani jednej jego ksiazki? No powiedz skad? Ktos ci do glowy wlozyl swoje poglady i teraz myslisz, ze sa twoje? Nie uwazasz, ze to brzmi durnie i prostacko, ze wyrab iasz sobie opinie na podstawie tego co ktos ci wmowil? :D
3.
Cytuj z: Gavroche 2016-09-22, 11:41:54
Ty masz poj─Öcie w og├│le jak si─Ö pisze i wydaje ksi─ů┼╝ki? :shock:

:lol: :lol:
Nie, ale ty masz najlepsze i zaraz mnie oswiecisz, w koncu pewnie napisales i wydales setki jak nie tysiace  :lol: Czytaj siebie przed wyslaniem posta, to bedziesz rzal ze smiechu  :lol:

Jezeli jestes taki madry to oszczedz mi zakupu kilkunastu ksiazek, filmow i plyt. Walne ci zaraz liste a ty mi ocen, bo jak ty bez czytania (wiec i pewnie bez sluchania i ogladania, bo we wszystkim jestes najlepszy) wiesz co jest w ksiazkach to szacun  :lol:
To dokladnie pasuje do rozmowy o muzyce z kims kto nie slyszal plyty albo o filmie z kims, kto go nie ogladal. A bazujesz na cudzych opiniach, odczuciach i zdaniach, czyli komedia i nie tyle dyletanctwo, co robienie z siebie blazna :D

I jeszcze raz ci przypominam, ze Edison byl nieukiem a Tesla byl za glupi dla wspolczesnej nauki, dlatego nie dostal sie na studia. Ale wiem, ze tak moge sobie pogadac, przeciez ty wiesz wszystko najlepiej bez czytania i w ogole bez niczego :lol:
Katarynka  :lol:Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-22, 12:26:13
Niech Ci b─Ödzie, cho─ç proponuj─Ö poczyta─ç tamte w─ůtki, bo troszeczk─Ö inaczej to jednak wszystko wygl─ůda┼éo... ;)
Tak czy siak, chcesz 22.000, prosz─Ö bardzo, chcesz zakaz lot├│w, nie ma sprawy, Daniken na prezydenta, ok. :D
To Tw├│j ┼Ťwiat przecie┼╝, kszta┼étujesz go tak, jak Ci pot─Ögi umys┼éu starcza. ;)

Do nast─Öpnego!
Jad─Ö teraz z c├│rk─ů do ZOO, zawie┼║─ç troch─Ö nadmiarowych zwierz─ůt, przy okazji sprawdz─Ö czy te ma┼épy ewoluuj─ů czy jednak znowu mia┼ée┼Ť racj─Ö.  :P
Ciao!


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-22, 12:27:54
Zapomniales dopisac [/katarynka mode off]  :lol: :lol:


Tytu│: Re: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: anakin 2016-09-23, 02:11:14
Wedy, czyli wiedza, swiete ksiegi Hinduizmu... Religii, od ktorej wywodza sie wszystkie pozniejsze.

5 wiek p.n.e

Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 11: Calculation of Time, from the Atom, tako rzecze:

Atomy sa ostatecznym stanem objawionego Wszechswiata. Kiedy pozostaja we wlasnych formach, nie tworzac roznych cial, okresla sie je jako nieograniczona jednosc.

"The material manifestation's ultimate particle, which is indivisible and not formed into a body, is called the atom. It exists always as an invisible identity, even after the dissolution of all forms. The material body is but a combination of such atoms, but it is misunderstood by the common man."

->http://prabhupadabooks.com/sb/3/11
-> http://vaniquotes.org/wiki/The_atomic_description_of_the_Srimad-Bhagavatam_is_almost_the_same_as_the_modern_science_of_atomism,_and_this_is_further_described_in_the_Paramanu-vada_of_Kanada


Mam nadzieje, ze pomoglem. ];>


Tytu│: Re: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: anakin 2016-09-23, 02:16:22
I to tez:
The Indian Sage who developed Atomic Theory 2,600 years ago (http://www.ancient-origins.net/ancient-technology/indian-sage-who-developed-atomic-theory-2600-years-ago-001399)

Albo geniusz, albo aniol-kosmita go edukowal.  :shock:


Tytu│: Re: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: anakin 2016-09-23, 02:29:59
"but it is misunderstood by the common man" towarzyszy moim mysla, gdy widze reakcje Gavrocha na wzmianki o "kosmitach".


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-23, 06:25:56
Poczytaj w oryginale. ;)
Nie ma nic o atomach, to jest tylko projekcja post factum, ludzi, kt├│rzy ju┼╝ atomy znaj─ů. :D

Problem z kosmitami jest taki, jak z różowymi jednorożcami, nikt nic nie widział. :lol:
Taka nowoczesna teologia.


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Rafa┼éS 2016-09-23, 07:20:35
Tiaaa... To jest problem, ale przy za┼éo┼╝eniu ┼╝e "nikt" by┼éby w stanie kosmit─Ö rozpozna─ç.  :|


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: renia 2016-09-23, 07:29:59
Rafa┼é m├│w dalej... :roll: Oni s─ů tu? :shock: 8)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Rafa┼éS 2016-09-23, 07:32:31
Cytuj z: renia 2016-09-23, 07:29:59
Rafa┼é m├│w dalej... :roll: Oni s─ů tu? :shock: 8)

Nic nie wiem, nie było mnie tu.  :lol: :wink:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: renia 2016-09-23, 07:40:14
A! To pewnie Ty jeste┼Ť Kosmit─ů. :roll: Pojawia si─Ö i znika. By┼é, a go nie by┼éo... :shock: 8)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Rafa┼éS 2016-09-23, 07:46:38
Cytuj z: renia 2016-09-23, 07:40:14
A! To pewnie Ty jeste┼Ť Kosmit─ů. :roll: Pojawia si─Ö i znika. By┼é, a go nie by┼éo... :shock: 8)

Haha! Zawsze jest taka mo┼╝liwo┼Ť─ç, ale lepiej si─Ö nie obnosi─ç z tym.┬á :mrgreen:┬á :wink: :wink: :wink:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-23, 07:58:17
Cytuj z: RafałS 2016-09-23, 07:20:35
Tiaaa... To jest problem, ale przy założeniu że "nikt" byłby w stanie kosmitę rozpoznać.  :|

Za┼éo┼╝e┼ä mo┼╝na stawia─ç wiele, naturalnie istnieje taka mo┼╝liwo┼Ť─ç, r├│wnie dobrze jak to, ┼╝e nie istnieje.
Na razie to tylko odmiana religii. ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-23, 08:06:38
Cytuj z: anakin 2016-09-23, 02:29:59
"but it is misunderstood by the common man" towarzyszy moim mysla, gdy widze reakcje Gavrocha na wzmianki o "kosmitach".

Hmm, mam zupelnie podobnie :D
Cytuj z: Gavroche 2016-09-23, 06:25:56
Problem z kosmitami jest taki, jak z różowymi jednorożcami, nikt nic nie widział. :lol:

No to masz problem z powietrzem, myslami i atomami w takim razie  :lol: :lol: :lol:

Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-23, 08:12:38
Jest mi oboj─Ötne czym oddycham, my┼Ťli znam z autopsji, a atomy elegancko si─Ö daj─ů obserwowa─ç. ;)
http://www.popsci.com/science/article/2012-03/first-ever-images-atoms-moving-inside-molecule?utm_medium=referral&utm_source=pulsenews


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-23, 08:44:33
O prosze, to mi obojetne, to mi wisi a tamto tumuwisi i sprawa zalatwiona pozytywnie choc nikt nic nie widzial jak tych kosmitow co z nimi problem :D

Och ty moj srubkowy zergarmistrzu redukcjonistyczno-deterministycznego swiatla  :lol: :lol:


Tytu│: Re: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: anakin 2016-09-23, 09:02:38
Cytuj z: Gavroche 2016-09-23, 06:25:56
Poczytaj w oryginale. ;)

Oryginal niestety ani po polku, ani po angielsku i tu wymiekam. Kosmici rozyslnie i za kare pomieszali jezyki. ;<
Cytuj:
Problem z kosmitami jest taki, jak z r├│żowymi jednorożcami, nikt nic nie widział. :lol:


Nie wiem czy tak samo rozumiemy "nikt nic", a jesli to... Czy aby na pewno "nikt"?

Przyznanie sie, ze widzialo sie "aniola" czy istote" nie z tej Ziemi" moze byc trudne przed wlasna zona, moze byc poprzedzone gleboka i dluga refleksja, gdy mowa o przyjacielu, jeszcze glebsza przy sasiedzie, a nim czlowiek postanowi zostac "osobowoscia medialna" i wyznac to przed kamera...

W kazdym razie takich "medialnych" kamikadze nawet ja widzialem w kilku programach. Czesto zala sie, ze jeszcze dlugo potem "w miasteczku" z nich szydza, ze taki stary a ma "niewidzialnych przyjaciol", do tego "zielonych".

I jak potem zyc w homeostazie?


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-23, 09:11:39
Oczywi┼Ťcie. :lol:
Od przynajmniej 60 lat się o tym mówi, a nikt nie uwiecznił Onych. ;)
Ka┼╝dy dzisiaj ma telefon z dobrym aparatem, a zdj─Öcia czy filmiki s─ů nadal kr─Öcone ziemniakiem. :D
Z r├│wn─ů powag─ů powiniene┼Ť si─Ö zatem zajmowa─ç yeti, krasnalami, elfami, gnomami czy wilko┼éakami, je te┼╝ "kto┼Ť kiedy┼Ť widzia┼é" i da si─Ö za to poci─ů─ç na plasterki...


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-23, 09:23:48
Cytuj z: Gavroche 2016-09-23, 09:11:39
Oczywi┼Ťcie. :lol:
Od przynajmniej 60 lat się o tym mówi, a nikt nie uwiecznił Onych. ;)

Twoje myslenie wlasnie oddaje ludzki prymitywizm czlowieka, ktory uwaza, ze jego przodkiem jest malpa.
Jakbys byl obcym na wysokim stopniu rozwoju intelektualnego i technicznego to czy chcialbys zeby cie malpy pstrykaly?
Moze postawili jakies "warunki brzegowe", dopoki ktos sie nie wzniesie zeby to widziec?

A ty klepiesz jak zacieta katarynka to swoje "nikt nie widzial, nikt nie sfotografowal" , tak jakby kazdy mial ochote paradowac przed obiektywem twojego telefonu  :lol:
Myslami sie zajmij, bo ich nie widac, duszy tez nie widac, swiadomosci nie widac, a te twoje obrazki atomow to zalosc straszna, moge ci narysowac w paincie jak chcesz :D A mowiles przeciez, ze jestes wybitnym ekspertem od fizyki kwantowej i "widzisz" atomy. Komedia  :D


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-23, 09:25:43
Cytuj z: Zyon 2016-09-23, 09:23:48
Cytuj z: Gavroche 2016-09-23, 09:11:39
Oczywi┼Ťcie. :lol:
Od przynajmniej 60 lat się o tym mówi, a nikt nie uwiecznił Onych. ;)

Twoje myslenie wlasnie oddaje ludzki prymitywizm czlowieka, ktory uwaza, ze jego przodkiem jest malpa.

XXI wiek i jeszcze kto┼Ť twierdzi, ┼╝e "cz┼éowiek pochodzi od ma┼épy". ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-23, 09:32:07
Och coz za zreczny unik dyskusyjny, zrecznie pominales reszte, tys mistrzem erystyki rowniez  :lol:

Ale ksiazka Ebena Alexandra sie podniecales z kolei, to ten slynny "dualizm"? :D


Tytu│: Odp: Re: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: vvv 2016-09-23, 09:36:35
Cytuj z: anakin 2016-09-23, 09:02:38
W kazdym razie takich "medialnych" kamikadze nawet ja widzialem w kilku programach. Czesto zala sie, ze jeszcze dlugo potem "w miasteczku" z nich szydza, ze taki stary a ma "niewidzialnych przyjaciol", do tego "zielonych".

https://www.youtube.com/watch?v=MK2zirdCcuI
i co i nic.
8)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-23, 09:37:54
Cytuj z: Zyon 2016-09-23, 09:32:07
Och coz za zreczny unik dyskusyjny, zrecznie pominales reszte, tys mistrzem erystyki rowniez  :lol:

To tylko pokazuje jak wiele wiesz o ewolucji, podobnie jest z innymi "niesamowito┼Ťciami". ;)
Szkoda literek.


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-23, 09:47:24
No i pokazuje to doskonale to co ci naukowo zdiagnozowalem: paranoje dygresjonalna  :lol:
Rozmowa z toba to jak lapanie kurczaka na rosol na podworku, co chwile inny kierunek, predkosc i jeszcze drze sie ten kurak :lol:
Kogo obchodzi caly ten Darwin i jego ewolucja, przeciez wiem, ze jestes zafiksowany na tym punkcie, bo sie w tym wytresowales ;)

Obcych nie widzialem wiec ich nie ma.
Mysli nie widzialem ale sa, bo wiem.
Atomu nie widzialem ale widzialem obrazek w necie wiec jest.
Danikena nie czytalem, ale wiem, ze klamie.
Wedow w orgyinale nie czytalem, ale wiem, ze mam racje
Fuck logic w najszczerszej postaci :D
Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-23, 09:49:04
Jesli Ci tak lepiej, to oczywi┼Ťcie - zgoda. :lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-23, 09:54:06
No to ci powtorze, bo jakims cudem czepiles sie tej "malpy", ktora wlasnie celowo po to ja tam wsadzilem, bo mnie ciekawilo, czy odniesiesz sie do tekstu czy do pretekstu. Test zdales celujaco, przedszkolak erystyki zaliczony :D
Cytuj z: Zyon 2016-09-23, 09:23:48
Cytuj z: Gavroche 2016-09-23, 09:11:39
Oczywi┼Ťcie. :lol:
Od przynajmniej 60 lat się o tym mówi, a nikt nie uwiecznił Onych. ;)

Twoje myslenie wlasnie oddaje ludzki prymitywizm czlowieka, ktory uwaza, ze jego przodkiem jest malpa.
Jakbys byl obcym na wysokim stopniu rozwoju intelektualnego i technicznego to czy chcialbys zeby cie malpy pstrykaly?
Moze postawili jakies "warunki brzegowe", dopoki ktos sie nie wzniesie zeby to widziec?

A ty klepiesz jak zacieta katarynka to swoje "nikt nie widzial, nikt nie sfotografowal" , tak jakby kazdy mial ochote paradowac przed obiektywem twojego telefonu  :lol:
Myslami sie zajmij, bo ich nie widac, duszy tez nie widac, swiadomosci nie widac, a te twoje obrazki atomow to zalosc straszna, moge ci narysowac w paincie jak chcesz :D A mowiles przeciez, ze jestes wybitnym ekspertem od fizyki kwantowej i "widzisz" atomy. Komedia  :D


Dodam, ze niedawno ogladalem dosc interesujacy film "Midnitgh Special" o jakims dzieciaku, ktory widzial rozne dziwne rzeczy, nie bede spoilerowal, ale na koniec byly pokazane wlasnie te "warunki brzegowe" - wielkie holograficzne budowle stojace w wielu miejscach i od dawna ale ludzkie, zwykle umysly ich nie widzialy. O tym rozmawiamy moj ty mistrzu dygresji.

Ale ty tego nie rozumiesz choc starasz sie to wysmiewac, co jest dosc pocieszne ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-23, 09:55:58
Ja ogl─ůda┼éem z c├│rk─ů "Sekretne ┼╝ycie zwierzak├│w domowych", tam te┼╝ nikt nie widzia┼é, co one robi─ů, kiedy si─Ö wychodzi z domu. ;)
Dziecku się podobał.


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-23, 10:07:57
Erste klasse argument Herr Einstein  :lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-23, 10:11:12
Ty te┼╝ sobie poradzi┼ée┼Ť doskonale. :P


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: vvv 2016-09-23, 10:28:44
Dop├│ki cz┼éowiek "prymitywny" - zach┼éanny, roszczeniowy i agresywny, tym lepiej im mniej niepokoj─ůcych informacji i potencjalnie niebezpiecznej technologii ma w zasi─Ögu, tym mniej go trzeba dyskretnie chroni─ç przed samym sob─ů by mia┼é szans─Ö dojrze─ç, ale nie na spos├│b dojrza┼éo┼Ťci rozumianej jako skostnienie pogl─ůd├│w.
:wink:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-23, 10:30:39
Budowanie takich stwierdze┼ä na hipotetycznym bycie jest ogl─Ödnie m├│wi─ůc idiotyczne.┬á 8)
Jest taka nauka, egzobiologia, ma r├│wnie silne podstawy i jest r├│wnie mundra.


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-23, 10:34:40
Idiotyczne to jest np ocenianie ksiazek bez ich czytania i tym podobne filkolki umyslowe typu "fotki atomu z interneta" ;)
Cytuj z: vvv 2016-09-23, 10:28:44
Dop├│ki cz┼éowiek "prymitywny" - zach┼éanny, roszczeniowy i agresywny, tym lepiej im mniej niepokoj─ůcych informacji i potencjalnie niebezpiecznej technologii ma w zasi─Ögu, tym mniej go trzeba dyskretnie chroni─ç przed samym sob─ů by mia┼é szans─Ö dojrze─ç, ale nie na spos├│b dojrza┼éo┼Ťci rozumianej jako skostnienie pogl─ůd├│w.
:wink:

Tego wlasnie srubkowi redukcjonisci nie moga pojac i z uporem maniaka chca zlapac albo sfotografowac tego kosmite.
Dla nich to prosta logika "kosmita nie zlapany ani nie sfocony nie istnieje". I rzeczywiscie jezeli by rozpatrywac logike jakiegos tam "kosmity" pod katem ludzkiego myslenia, to zrobiliby wszystko zeby wlasnie takie przyziemne, reduckjonistyczne umysly nie dorwaly sie do rzeczy na zasadzie "malpy z brzytwa"


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: renia 2016-09-23, 11:03:16
Cytuj z: RafałS 2016-09-23, 07:20:35
Tiaaa... To jest problem, ale przy założeniu że "nikt" byłby w stanie kosmitę rozpoznać.  :|


http://wiedzoholik.pl/kosmici-moga-wygladac-zupelnie-tak-samo-jak-my-twierdza-eksperci-od-ewolucji/


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-23, 11:13:10
Ja zaczynam siebie podejrzewac. Otoz historia jest dosc niesamowita: gavro (a on wszystko wie najlepiej) powiedzial mi, ze z zerwanym wiezadlem nie da sie biegac ani uprawiac sportu, bo wiezadla sie naukowo nie zrastaja i wtedy lipa, ze sportu pozstaje tylko pilot, piwko i Eurosport. Niestety (dla mnie) ja wbrew temu co mowi gavro (a on wszystko wie najlepiej)  biegam i gram w pilke, dodatkowo sportowy fizjoterapeuta ogladal moja noge i powiedzial, ze wyglada ok. Pokazalem mu gdzie mnie jeszcze boli przy nacisnieciu i mowi, ze po zerwaniu wiezadel tego tam nie powinno byc w tym miejscu. Wtedy pomyslalem, ze cos moze (o boze!) nienaukowo mi sie w nodze pozrastalo czy cos i  nagle oblal mnie zimny pot, potem pomyslalem, ze to takie ludzkie i wtedy oblal mnie z kolei pot goracy... :shock: :?
Pomyslalem, ze to moze dlatego, ze moze jestem kosmita zupelnie niepodobnym do kosmity i troche sie zdenerwowalem, bo zawsze chcialem zobaczyc kosmite a okazuje sie, ze codziennie go widzialem w lustrze i nie jest to jakis nadzwyczajny widok nie liczac fajnych muskli i szesciopaka... :? Czy wy tez macie jakies swoje przezycia zwiazane z kosmitami?


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: renia 2016-09-23, 11:41:25
Zyon, przyjed┼║ kiedy┼Ť na spotkanie Optymalnych, ja te┼╝ chc─Ö zobaczy─ç Kosmit─Ö... :shock: 8)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: administ 2016-09-23, 11:58:13
Renia zapragn─Ö┼éa bli┼╝szego spotkania trzeciego stopnia? :roll: ;) 


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: renia 2016-09-23, 12:14:41
Mo┼╝e pi─ůtego by da┼éo rad─Ö... :roll: Trzeba i┼Ť─ç z post─Öpem... 8)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-23, 12:19:14
Przyznaj sie, ze najbardziej cie ciekawi ten szesciopaczek... ;)

Ale sprobuje sie teleportowac, tylko nie moge sobie przypomniec, gdzie ten teleporter zostawili(/em?).....nie powiedzieli mi, ze jestem kosmita  :?


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: administ 2016-09-23, 12:21:45
Cytuj z: Zyon 2016-09-23, 12:19:14
Przyznaj sie, ze najbardziej cie ciekawi ten szesciopaczek... ;)


Najlepiej Lech, ale ┼╗ywiec te┼╝ ujdzie! ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: vvv 2016-09-23, 12:27:18
Je┼Ťli pomidor to g┼éownie schemizowana, brudna woda to piwo to schemizowane pop┼éuczyny ze zgrzybia┼éego zbo┼╝a z dodatkiem ziela, ale zaraz czy nie jest to niepokoj─ůca wiadomo┼Ť─ç, po co takie rzeczy pisa─ç.
:wink:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: administ 2016-09-23, 12:30:54
Ale alkohol do┼Ť─ç tanio wychodzi. ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-23, 12:32:41
Cytuj z: admin 2016-09-23, 12:21:45
Cytuj z: Zyon 2016-09-23, 12:19:14
Przyznaj sie, ze najbardziej cie ciekawi ten szesciopaczek... ;)


Najlepiej Lech, ale ┼╗ywiec te┼╝ ujdzie! ;)

Koncerniakow moje delikatne kosmiczne plucotchawki nie akcceptuja, no moze jakis Kasztelan od biedy przejdzie ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-23, 13:04:17
Cytuj z: renia 2016-09-23, 11:03:16
Cytuj z: RafałS 2016-09-23, 07:20:35
Tiaaa... To jest problem, ale przy założeniu że "nikt" byłby w stanie kosmitę rozpoznać.  :|


http://wiedzoholik.pl/kosmici-moga-wygladac-zupelnie-tak-samo-jak-my-twierdza-eksperci-od-ewolucji/

Jacy eksperci takie twierdzenia. ;)

Wystarczyłoby, żeby z jakiegokolwiek powodu dobór preferował prawoskrętne aminokwasy i lewoskrętne cukry i już nie byłoby nas. ;)
Wystarczy┼éoby, ┼╝eby tlen na pocz─ůtku istnienia fotosyntezy wytru┼é wi─Öcej lub mniej organizm├│w, nas by nie by┼éo.
Żeby asteroida, która zgładziła dinozaury minęła nas o włos, nigdy by nas nie było.
┼╗eby nasi hominidzcy antenaci nie prze┼Ťlizgn─Öli si─Ö przez kt├│r─ů┼Ť z licznych "szyjek od butelki" czy "w─ůskich garde┼é", to samo.
Można mnożyć takie przykłady, tylko po co w ogóle gadać o idiotyzmach? :D

Jedyn─ů hipotetyczn─ů mo┼╝liwo┼Ťci─ů jest, ┼╝e Obcy w jaki┼Ť spos├│b zrobili nas "na obraz i podobie┼ästwo" i dlatego mogliby by─ç nieodr├│┼╝nialni od nas, inaczej - nie ma mowy.


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-23, 13:16:08
Cytuj z: Gavroche 2016-09-23, 13:04:17
Jedyn─ů hipotetyczn─ů mo┼╝liwo┼Ťci─ů jest, ┼╝e Obcy w jaki┼Ť spos├│b zrobili nas "na obraz i podobie┼ästwo" i dlatego mogliby by─ç nieodr├│┼╝nialni od nas, inaczej - nie ma mowy.

No ale to chyba oczywiste, zrobili to Igigowie na polecenie Annunakow, mowia o tym wyraznie pisma sumeryjskie. Pierwsze wersje byly niezbyt udane, nie trzymaly moczu, mialy problemy z nerkami i nie mogly sie rozmnazac. Potem to poprawiono. Sadzisz, ze to bajania "naprutych winem i upalonych zielskiem kolesi?" Sumerow, ktorzy jak wszyscy starozytni mieli hopla na punkcie budowania "swiatyn" i wymyslaniu bezsensownych "bajek" do przekazywania ich potem przez stulecia? Prawo Lebiegi nawet temu przeczy ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: renia 2016-09-23, 13:30:51
Cytuj z: Zyon 2016-09-23, 12:19:14
Przyznaj sie, ze najbardziej cie ciekawi ten szesciopaczek... ;):oops: Nie my┼Ťla┼éam, ┼╝e tak ┼éatwo jest mnie rozgry┼║─ç... :roll: :lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-23, 14:10:11
Cytuj z: Zyon 2016-09-23, 13:16:08
Cytuj z: Gavroche 2016-09-23, 13:04:17
Jedyn─ů hipotetyczn─ů mo┼╝liwo┼Ťci─ů jest, ┼╝e Obcy w jaki┼Ť spos├│b zrobili nas "na obraz i podobie┼ästwo" i dlatego mogliby by─ç nieodr├│┼╝nialni od nas, inaczej - nie ma mowy.

Sadzisz, ze to bajania "naprutych winem i upalonych zielskiem kolesi?"

Nie mam pewno┼Ťci co do stanu upojenia ┼Ťrodkami psychoaktywnymi, bo to raczej teksty dla kontroli prostych umys┼é├│w, a nie opisy w┼éasnych drugtrip├│w, ale tak, to ewidentnie bajania, jakich zreszt─ů pe┼éno w ka┼╝dej "wielkiej ksi─Ödze". :D


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-23, 14:23:23
Cytuj z: Gavroche 2016-09-23, 14:10:11
ale tak, to ewidentnie bajania, jakich zreszt─ů pe┼éno w ka┼╝dej "wielkiej ksi─Ödze". :D

Zapomniales dodac z przodu "wg moich redukcjonistycznych urojen" i wszystko byloby OK ;)

Niepojete, tyle pracy i znoju starozytni wlozyli po to zeby te "bajania" spisac i przekazac potomnym i pomyslec, ze te glupki jednoczesnie mieli technologie, ktorych dzisiaj nie znamy  :shock: Nie wiem kolego czego dzisiaj nie dojadles, ale osrodki mozgu odpowiedzialne za logike cos ci iskrza  :lol: Podjedz no troche mjodku spadziowego zeby zalepil ci te iskrzace koncowki ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-23, 14:56:15
:lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Rafa┼éS 2016-09-23, 15:21:54
Cytuj z: renia 2016-09-23, 13:30:51
:oops: Nie my┼Ťla┼éam, ┼╝e tak ┼éatwo jest mnie rozgry┼║─ç... :roll: :lol:


<img src="http://img-9gag-fun.9cache.com/photo/adNNMzd_700b_v1.jpg" alt="" border="0">   :lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: renia 2016-09-23, 15:53:57
No ekstra... 8) :lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: administ 2016-09-23, 16:41:17
:lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Diogenes z Synopy 2016-09-23, 17:31:22
Cytuj z: renia 2016-09-23, 11:41:25
ja te┼╝ chc─Ö zobaczy─ç Kosmit─Ö... :shock: 8)

W sobot─Ö. Uliczne spotkania w wi─Ökszym miastach.┬á Niedu┼╝o ju┼╝ przychodzi, ale zawsze co┼Ť.┬á ;-)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-23, 17:35:58
I faktycznie podobni do ludzi? :D


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: administ 2016-09-23, 21:02:51
Nie, bo to drugi sort przecie┼╝...  :? ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-23, 21:30:01
:lol:


Tytu│: Re: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: anakin 2016-09-24, 02:08:43
Cytuj z: vvv 2016-09-23, 10:28:44
Dop├│ki człowiek "prymitywny" - zachłanny, roszczeniowy i agresywny, tym lepiej im mniej niepokojących informacji i potencjalnie niebezpiecznej technologii ma w zasięgu, tym mniej go trzeba dyskretnie chronić przed samym sobą by miał szansę dojrzeć, ale nie na spos├│b dojrzałości rozumianej jako skostnienie pogląd├│w.
:wink:


Akurat dzis podlinkowano na Reddit artykul m.in. z USA Today  Stephen Hawking: If aliens call, we should be 'wary of answering' (https://www.reddit.com/r/Futurology/comments/545o78/stephen_hawking_if_aliens_call_we_should_be_wary/) i toczy sie dyskusja w podobnym tonie. ];>


-> Stephen Hawking warns against seeking out aliens in new film (https://www.theguardian.com/science/2016/sep/23/stephen-hawking-warns-against-seeking-out-aliens-in-new-film)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Bobby 2016-09-24, 09:57:23
Cytuj z: Zyon 2016-09-23, 13:16:08
Cytuj z: Gavroche 2016-09-23, 13:04:17
Jedyn─ů hipotetyczn─ů mo┼╝liwo┼Ťci─ů jest, ┼╝e Obcy w jaki┼Ť spos├│b zrobili nas "na obraz i podobie┼ästwo" i dlatego mogliby by─ç nieodr├│┼╝nialni od nas, inaczej - nie ma mowy.

No ale to chyba oczywiste, zrobili to Igigowie na polecenie Annunakow, mowia o tym wyraznie pisma sumeryjskie. Pierwsze wersje byly niezbyt udane, nie trzymaly moczu, mialy problemy z nerkami i nie mogly sie rozmnazac. Potem to poprawiono. Sadzisz, ze to bajania "naprutych winem i upalonych zielskiem kolesi?" Sumerow, ktorzy jak wszyscy starozytni mieli hopla na punkcie budowania "swiatyn" i wymyslaniu bezsensownych "bajek" do przekazywania ich potem przez stulecia? Prawo Lebiegi nawet temu przeczy ;)


Soma w lesie ro┼Ťnie a ty wspominasz o zielsku. Odsy┼éam do Rygwedy.


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: administ 2016-09-24, 10:12:54
Soma si─Ö teraz m┼éodzie┼╝y bardziej z gr─ů komputerow─ů kojarzy. ;)
Post─Öp i osi─ůgni─Öcia...  :lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Bobby 2016-09-24, 10:16:50
Nie znam tej gry. Możesz podać tytuł?


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: administ 2016-09-24, 10:19:18
http://www.gry-online.pl/S016.asp?ID=22458 - zabijanka...  :?


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-24, 10:38:28
Mnie si─Ö kojarzy z "Nowym wspania┼éym ┼Ťwiatem" Huxleya. :D
Nawiasem m├│wi─ůc podobno splagiatowa┼é w nim dwie powie┼Ťci polskiego pisarza.


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: administ 2016-09-24, 10:42:24
O Kwa┼Ťniewskim te┼╝ tak gadali tylko odwrotnie...┬á :lol: :lol: :lol:
Dopiero jak opinię Lutz'a  przeczytali, to ucichło o plagiatach na dobrychdzieciach, a nawet o Lutz'u  :shock:
Tak dla przypomnienia - http://dr-kwasniewski.pl/?id=2&news=802 - piękna cenzurka!  :D
W zasadzie m├│g┼ébym pozwa─ç wiki za tego paszkwila - https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kwa%C5%9Bniewski , ale to tylko ┼Ťwiadczy o tych wikiwegusach, a Doktorowi i mnie to rybka.┬á :lol:
Przypominam, że w opinii PAN podpisanej przez 30-tu profesorów, też żaden o takiej diecie nie słyszał!  :shock:  :D
Wi─Öc oczywist─ů oczywisto┼Ťci─ů jest, ┼╝e Doktor to wielki odkrywca...┬á 8)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-24, 10:45:38
Ech, bo w istocie cienka jest granica mi─Ödzy inspiracj─ů a zgapianiem. 8)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: administ 2016-09-24, 10:47:57
:lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Diogenes z Synopy 2016-09-24, 12:30:23
W stronach w kategorii „Medycy niekonwencjonalni”┬á Doktor zosta┼é umieszczony w ''doborowym'' towarzystwie┬á :shock: ;-)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Medycy_niekonwencjonalni

K

    Anatolij Kaszpirowski
┬á ┬á Jan Kwa┼Ťniewski

:? :lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: renia 2016-09-24, 12:40:50
Na pewno "przez nieuwag─Ö zapomnieli" 8) doda─ç, ┼╝e: "dr Jan Kwa┼Ťniewski
jest lekarzem medycyny, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w ┼üodzi - rocznik 1961. Specjalizowa┼é si─Ö w medycynie fizykalnej, ale g┼é├│wnie zajmowa┼é si─Ö dietetyk─ů. W swojej specjalno┼Ťci opracowa┼é metod─Ö leczenia pr─ůdami selektywnymi, kt├│ra okaza┼éa si─Ö bardzo skuteczn─ů metod─ů leczenia wielu chor├│b. Ponad 35 lat temu opracowa┼é i wypr├│bowa┼é oparty na prawach obowi─ůzuj─ůcych w naukach ┼Ťcis┼éych optymalny model ┼╝ywienia cz┼éowieka zdrowego, nazwany przez autora ┼╗ywieniem Optymalnym, oraz metody ┼╝ywienia i post─Öpowania w stanach chorobowych nazwane przez autora Diet─ů Optymaln─ů".

http://dr-kwasniewski.pl/?id=2&cat=3


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Jarek 2016-09-24, 13:17:42
Ach i jeszcze te nieszcz─Ösne pr─ůdy . Ile to cz┼éowiekowi krwi napsuli ,by tylko uzna─ç ,┼╝e pr─ůdy nie szkodz─ů  :(


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: administ 2016-09-24, 13:25:14
Szkoda wracać do tego tałatajstwa, bo zdrowie ważniejsze... ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Jarek 2016-09-24, 13:59:45
Prawda  :lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Blackend 2016-09-24, 14:43:04
Cytuj z: admin 2016-09-24, 10:42:24
Przypominam, że w opinii PAN podpisanej przez 30-tu profesorów, też żaden o takiej diecie nie słyszał!  :shock:  :D


Pami─Ötam dok┼éadnie (tekst by┼é zamieszczony w DZ), trzydziestu uczonych na jednego lekarza.  :shock:
Da┼éo mi to wtedy mocno do my┼Ťlenia, ┼╝e co┼Ť jest na rzeczy skoro tak si─Ö przerazili.  8)

I jeszcze pami─Ötam Relig─Ö, jak w kt├│rym┼Ť wywiadzie m├│wi┼é - a widzia┼é Pan ot┼éuszczone serce? Bo ja wielokrotnie.
Nie kumali proporcji, nie znali zale┼╝no┼Ťci mi─Ödzy GSO i je┼╝eli teraz czytam, ┼╝e Doktor nic takiego nie wymy┼Ťli┼é, bo to wszystko w biochemii jest, to ┼╝ycz─Ö powodzenia i mam nadziej─Ö, ┼╝e za du┼╝o haczyk├│w na tacy nie podasz, bo do utrzymania zdrowia nie s─ů nikomu potrzebne, a do Nobla i kradzie┼╝y intelektualnej jak najbardziej.  8)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: administ 2016-09-24, 15:18:15
Wtedy pierwszy raz zacz─ů┼éem Tat─Ö tru─ç, aby da┼é sobie wreszcie spok├│j i wreszcie zacz─ů┼é wypoczywa─ç, ale nic z tego, dopiero w 2005r. mi obieca┼é, ┼╝e po siedemdziesi─ůtce wreszcie odpu┼Ťci!┬á :D
A i tak ostatni raz wyst─ůpi┼é publicznie 10-go kwietnia 2010r. i nie powinien tego robi─ç, ale powstrzyma─ç nie mog┼éem.┬á :?
Ciężko jest wzniosłej osobie choć szczyptę egoizmu zaszczepić niestety, .  :(


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Blackend 2016-09-24, 15:26:37
C├│┼╝ pocz─ů─ç, to by┼éo jego ca┼ée ┼╝ycie i ci─Ö┼╝ko nagle co┼Ť takiego porzuci─ç, tym bardziej ┼╝e nie m├│wimy o karierze etatowego lekarza w przychodni, tylko o jednym z najwi─Ökszych dla ludzko┼Ťci odkry─ç naukowych - bo czy jest co┼Ť wa┼╝niejszego dla cz┼éowieka jak zdrowie?  :D


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: administ 2016-09-24, 15:41:37
:D


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Jarek 2016-09-24, 16:34:55
:lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-24, 21:33:15
Cytuj z: Blackend 2016-09-24, 14:43:04
Cytuj z: admin 2016-09-24, 10:42:24
Przypominam, że w opinii PAN podpisanej przez 30-tu profesorów, też żaden o takiej diecie nie słyszał!  :shock:  :D


Pamiętam dokładnie (tekst był zamieszczony w DZ), trzydziestu uczonych na jednego lekarza.  :shock:
Da┼éo mi to wtedy mocno do my┼Ťlenia, ┼╝e co┼Ť jest na rzeczy skoro tak si─Ö przerazili.┬á 8)

O, to identyko jak z Danikenem, ale niektorym niestety nie daje to w ogole do myslenia a nie nawet mocno  8)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-25, 09:15:50
:lol:
Bardzo trafne por├│wnanie, Doktora do Danikena. :lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Blackend 2016-09-25, 19:06:54
No a maszyna j─ůdrowa na pustyni? ;)  :lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-25, 19:23:05
A tak, s─ů zatem punkty styczne. ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-25, 21:00:50
Cytuj z: Gavroche 2016-09-25, 09:15:50
:lol:
Bardzo trafne por├│wnanie, Doktora do Danikena. :lol:

Ciesze sie, ze niektore rzeczy jednak rozumiesz :D To analogia doskonala, tez jest grono szczekajacych tylko troche wieksze, bo miedzynarodowe, ktore go tepi za prawde :D


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-26, 07:16:04
:lol:
Ironia, kolego. ;)
Oczywi┼Ťcie mo┼╝na por├│wna─ç Andersena do Newtona, ale pod jakim wzgl─Ödem, nie wiem...


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: administ 2016-09-26, 07:52:40
Ale tu por├│wnanie Doktora do Denikena jest oczywiste - to przez t─Ö maszyn─Ö j─ůdrow─ů na pustyni przecie┼╝, co jak ka┼╝dy u┼éomny na umy┼Ťle wie, jest podstaw─ů Diety Optymalnej, obok 30g i zaszyfrowanych list├│w od Donalda Clintona... ;)┬á :lol: :lol: :lol:
To lepiej odstrasza od lub przyci─ůga do m─ůdro┼Ťci ni┼╝ opinia 30 prof├│w, co nigdy nie s┼éyszeli o czym┼Ť podobnym w dietetyce krajowej i ┼Ťwiatowej do Diety Optymalnej Doktora...┬á :?┬á ┬á:D


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-26, 07:58:54
Tomasz, a wiesz mo┼╝e jaka by┼éa ┼Ťcie┼╝ka odkry─ç u Twojego taty?
Znaczy, czy najpierw kopał w biochemii w poszukiwaniu podstaw, czy pierwszy był przebłysk "aha!", bo działało w praktyce?


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: administ 2016-09-26, 08:07:36
Dok┼éadnie to wiem, ale gdzie┼Ť Doktor to sam m├│wi chyba na YT.
Do tej pory s─ů zachowane sterty zeszyt├│w w kratk─Ö z notatkami, niekt├│re ju┼╝ mocno po┼╝├│┼ék┼ée.┬á :D
Bardzo ciekawe materiały i sporo rzeczy, których Doktor nie uznał za stosowne, aby publicznie ujawnić.
I ja to rozumiem, a nawet si─Ö ciesz─Ö z tego powodu, bo po co niekt├│rzy maj─ů wiedzie─ç, czego nie powinni.┬á 8)
"Ignorancja jest ┼éask─ů".  :D


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-26, 08:22:53
Narobi┼ée┼Ť mi teraz tymi starymi zeszytami... :P


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-26, 08:53:20
Cytuj z: Gavroche 2016-09-26, 07:16:04
:lol: Ironia, kolego. ;)

Dlatego sie smieje, bo nie ma to jak ironizujacy nie ma pojecia, ze mu ironia nie wyszla  :lol:

Cytuj z: admin 2016-09-26, 07:52:40
Ale tu por├│wnanie Doktora do Denikena jest oczywiste - to przez t─Ö maszyn─Ö j─ůdrow─ů na pustyni przecie┼╝, co jak ka┼╝dy u┼éomny na umy┼Ťle wie, jest podstaw─ů Diety Optymalnej, obok 30g i zaszyfrowanych list├│w od Donalda Clintona... ;)┬á :lol: :lol: :lol:
To lepiej odstrasza od lub przyci─ůga do m─ůdro┼Ťci ni┼╝ opinia 30 prof├│w, co nigdy nie s┼éyszeli o czym┼Ť podobnym w dietetyce krajowej i ┼Ťwiatowej do Diety Optymalnej Doktora...┬á :?┬á ┬á:D

Oczywiscie, ze tak, wlasnie dokladnie tak uwazam, co zreszta nieraz pisalem do naszego zredukowanego w mysleniu kolezki piszac o Doktorze "Daniken dietetyki" :D


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: ziuta 2016-09-26, 09:26:01
Cytuj z: Gavroche 2016-09-26, 07:58:54
Tomasz, a wiesz mo┼╝e jaka by┼éa ┼Ťcie┼╝ka odkry─ç u Twojego taty?
Znaczy, czy najpierw kopał w biochemii w poszukiwaniu podstaw, czy pierwszy był przebłysk "aha!", bo działało w praktyce?Ja pami─Ötam i zrobi┼éo to na mnie ogromne wra┼╝enie, ┼╝e Dr m├│wi┼é lub pisa┼é- o to mniejsza, ┼╝e zrobili ko dietetykiem w Ciechocinku. A ┼╝e podszed┼é do rzeczy solidnie to zacz─ů┼é sprawdza─ç poszczeg├│lne produkty ile czego zawieraj─ů a wkr├│tce zna┼é te wszystkie proporcje na pami─Ö─ç. I ta znajomo┼Ť─ç sprawi┼éa, ┼╝e zacz─Ö┼éo si─Ö wszystko uk┼éada─ç w logiczn─ů ca┼éo┼Ť─ç.


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-26, 10:00:55
Cytuj z: Zyon 2016-09-26, 08:53:20
Cytuj z: Gavroche 2016-09-26, 07:16:04
:lol: Ironia, kolego. ;)

Dlatego sie smieje, bo nie ma to jak ironizujacy nie ma pojecia, ze mu ironia nie wyszla  :lol:

Cytuj z: admin 2016-09-26, 07:52:40
Ale tu por├│wnanie Doktora do Denikena jest oczywiste - to przez t─Ö maszyn─Ö j─ůdrow─ů na pustyni przecie┼╝, co jak ka┼╝dy u┼éomny na umy┼Ťle wie, jest podstaw─ů Diety Optymalnej, obok 30g i zaszyfrowanych list├│w od Donalda Clintona... ;)┬á :lol: :lol: :lol:
To lepiej odstrasza od lub przyci─ůga do m─ůdro┼Ťci ni┼╝ opinia 30 prof├│w, co nigdy nie s┼éyszeli o czym┼Ť podobnym w dietetyce krajowej i ┼Ťwiatowej do Diety Optymalnej Doktora...┬á :?┬á ┬á:D

Oczywiscie, ze tak, wlasnie dokladnie tak uwazam, co zreszta nieraz pisalem do naszego zredukowanego w mysleniu kolezki piszac o Doktorze "Daniken dietetyki" :D

O tym m├│wi─Ö w┼éa┼Ťnie, to obelga najczystszej wody dla kogo┼Ť, kogo idea znalaz┼éa odzwierciedlenie i w naukach ┼Ťcis┼éych i w praktyce. ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-26, 10:01:42
Cytuj z: ziuta 2016-09-26, 09:26:01
Cytuj z: Gavroche 2016-09-26, 07:58:54
Tomasz, a wiesz mo┼╝e jaka by┼éa ┼Ťcie┼╝ka odkry─ç u Twojego taty?
Znaczy, czy najpierw kopał w biochemii w poszukiwaniu podstaw, czy pierwszy był przebłysk "aha!", bo działało w praktyce?Ja pami─Ötam i zrobi┼éo to na mnie ogromne wra┼╝enie, ┼╝e Dr m├│wi┼é lub pisa┼é- o to mniejsza, ┼╝e zrobili ko dietetykiem w Ciechocinku. A ┼╝e podszed┼é do rzeczy solidnie to zacz─ů┼é sprawdza─ç poszczeg├│lne produkty ile czego zawieraj─ů a wkr├│tce zna┼é te wszystkie proporcje na pami─Ö─ç. I ta znajomo┼Ť─ç sprawi┼éa, ┼╝e zacz─Ö┼éo si─Ö wszystko uk┼éada─ç w logiczn─ů ca┼éo┼Ť─ç.

A faktycznie, by┼éo co┼Ť takiego... :D


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-26, 10:05:38
Cytuj z: Gavroche 2016-09-26, 10:00:55
Cytuj z: Zyon 2016-09-26, 08:53:20
Cytuj z: Gavroche 2016-09-26, 07:16:04
:lol: Ironia, kolego. ;)

Dlatego sie smieje, bo nie ma to jak ironizujacy nie ma pojecia, ze mu ironia nie wyszla  :lol:

Cytuj z: admin 2016-09-26, 07:52:40
Ale tu por├│wnanie Doktora do Denikena jest oczywiste - to przez t─Ö maszyn─Ö j─ůdrow─ů na pustyni przecie┼╝, co jak ka┼╝dy u┼éomny na umy┼Ťle wie, jest podstaw─ů Diety Optymalnej, obok 30g i zaszyfrowanych list├│w od Donalda Clintona... ;)┬á :lol: :lol: :lol:
To lepiej odstrasza od lub przyci─ůga do m─ůdro┼Ťci ni┼╝ opinia 30 prof├│w, co nigdy nie s┼éyszeli o czym┼Ť podobnym w dietetyce krajowej i ┼Ťwiatowej do Diety Optymalnej Doktora...┬á :?┬á ┬á:D

Oczywiscie, ze tak, wlasnie dokladnie tak uwazam, co zreszta nieraz pisalem do naszego zredukowanego w mysleniu kolezki piszac o Doktorze "Daniken dietetyki" :D

O tym m├│wi─Ö w┼éa┼Ťnie, to obelga najczystszej wody dla kogo┼Ť, kogo idea znalaz┼éa odzwierciedlenie i w naukach ┼Ťcis┼éych i w praktyce. ;)

Ale skad ty mozesz wiedziec czy oblega czy nie jak ani jednej ksiazki nie przeczytales? :lol: Zeby miec podstawe do krytyki nalezy posiadac wiedze na ten temat, ty niestety uprawiasz zwykle, prymitywne, reaktywne krytykanctwo, bo pewnie sie nalykales cudzych opinii i powtarzasz jako swoje, co dodatkowo jest dosc zalosne :D Kto jak kto, ale ty to pownienes wiedziec, bo ty wszystko przeciez wiesz ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-26, 10:06:59
Skoro tak twierdzisz, to tak pewnie jest. ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-26, 10:19:00
Sam powiedziales, ze wieki temu zaczales czytac jedna jego ksiazke, ale po kilkunastu stronach przestales (mlody ponoc byles), i od tamtej pory zadnej nie czytales. Wiec, jezezi pisales prawde to wlasnie tak jest, zwykle nic nie warte krytykanctwo nie poparte zadna wiedza za tym stojaca ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-26, 11:15:35
A zaprzestanie czytania ksi─ů┼╝ek danego autora jest jednoznaczne z brakiem zainteresowania nim samym?
M├│wi┼éem te┼╝, ┼╝e sp─Ödzi┼éem sporo czasu w bibliotekach, sprawdzaj─ůc popularne i mniej popularne "niesamowito┼Ťci". ;)
Naturalnie Ty wiesz lepiej ode mnie, jak to wygl─ůda┼éo. :D


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-26, 11:26:28
Cytuj z: Gavroche 2016-09-26, 11:15:35
A zaprzestanie czytania ksi─ů┼╝ek danego autora jest jednoznaczne z brakiem zainteresowania nim samym?

Ale przepraszam, co ma piernik do wiatraka, bo widze, ze znowu probujesz niczym uchodzca koze, zajsc logike od tylca i wygrzmocic?
Czy od zainteresowania sie Mickiewiczem czy Hlasko poznasz nagle cudownie wartosc ich dziel? Jeden dziwkasz zmarl na syfilis, drugi to wogole, i co, ma to jakies znaczenie? Nie rozmieszaj┬á :lol: Zreszta jak mozna zaprzestac czegos czego sie nawet nie zaczelo  :lol: :lol: :lol: Zamiast sie tak glupio usprawiedliwiac po prostu odrob zaleglosci :D

A te historie z bibliotekami juz nieraz slyszalem, slyszalem tez, ze dotykajac a nawet patrzac na sama okladke niczym Wrozbita Maciej przenikasz umyslem jej tresc  :lol: :lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-26, 11:42:50
A co ma do tw├│rczo┼Ťci, biografia pisarza? :lol:

Pami─Ötasz dowcip:
-Dlaczego nie strzelacie na moj─ů cze┼Ť─ç?!
-Z kilku powod├│w; po pierwsze nie mamy z czego...
-Dziekuj─Ö, ten pow├│d mi wystarczy. :D

Ja mam tak, ┼╝e nie lubi─Ö jak kto┼Ť nie szanuje odbiorcy, wi─Öc je┼Ťli pan Hotelarz raz mi podpad┼é, co rzetelnie sprawdzi┼éem, nie wracam wi─Öcej do tego, z powod├│w powy┼╝szych, a w zasadzie jednego powodu. ;)
Ty lubisz jak z Ciebie drwi─ů i nawet Ci to nie przeszkadza, nie raz i nie dwa, dawa┼éem Ci liny obna┼╝aj─ůce g┼éupot─Ö autor├│w, kt├│rymi si─Ö jarasz, w tym Danikena (masz filmik na Smalcowni, jak ┼é┼╝e), ale albo nie przeczyta┼ée┼Ť, albo nie zrozumia┼ée┼Ť, albo lubisz ┼╝y─ç w swoim ┼Ťwiecie. ;)

Ju┼╝ mi si─Ö nie chce, bo Tobie ci─ůgle ma┼épy nie chc─ů ewoluowa─ç, nic z┼éego w tym nie ma, tylko to m─Öcz─ůca gada─ç w k├│┼éko o tym samym, bo odk─ůd si─Ö znamy ju┼╝ pitolisz to samo, jakby ┼Ťwiat sta┼é w miejscu...


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-26, 11:48:39
Cytuj z: Gavroche 2016-09-26, 11:42:50
Ja mam tak, ┼╝e nie lubi─Ö jak kto┼Ť nie szanuje odbiorcy, wi─Öc je┼Ťli pan Hotelarz raz mi podpad┼é, co rzetelnie sprawdzi┼éem

Dykteryjka tylez nietrafiona co znamienna, ego Napoleona to ty masz faktycznie :D

Rzucenie ksiazki po pietnastu stronach nazywasz "rzetelnym sprawdzeniem"  :oops: I to uznales tak majac pietnascie lat, prosze cie stary nie kompromituj sie  :oops:

Nie dziwie, ze ci sie nie chce, ilez mozna udawac Ryska Petru  :lol: To po prostu smieszne, wymysliles sobie przeszlosc, ktorej nie bylo, bedac nastolatkiem nie byles jeszcze na studiach i nie posiadales jeszcze dzisiaejszej wszezchwiedzy z wszechdziedzin. Zamiast blaznowac wez po prostu nadrob braki i po co dorabiac jakies "fakty"? ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-26, 12:00:30
:lol:
15 stron i 15 lat?
Podasz cytaty, czy znowu wiesz lepiej ode mnie? ;)

Ka┼╝dy mierzy swoj─ů miark─ů, Zyon, to, ┼╝e Tobie trudno w to uwierzy─ç, to wiesz jakie ma znaczenie? ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-26, 12:08:30
Po kolei. Rozmawialismy kiedys o Danikenie i powiedziales, ze na poczatku lat 90 jak zaczely i nas wychodzic Danikeny to zaczales czytac jednego, ale po kilkunastu kartkach zorientowales sie, ze "cie robi w konia i nie szanuje", po czym swoim zwyczajem pierdolnales ksiazka w kat. Jak wyszla Zakazana Archeologia to nawet juz nie czytales. Wiec tak na szybkiego licze i tak dosc poblazliwie, bo jakbym policzyl np 90 rok to byloby jeszcze mniej, teraz jestes pod czterdzieche, to te 25 lat temu ile mogles miec? Albo moja matematyka jest do dupy albo ktos cos zmysla ;)
A, ze wtedy miales nawet mniej niz 15 lat (dalem tak zeby podciagnac) to jaka mogla byc twoja wiedza na ten temat, ze cie ten Daniken tak zdenerwowal, no jaka moze miec lebel w sredniej, bez internetu? Tylko nie wcieraj mi tu tej swojej slynnej bibliteki.
I owszem, trudno mi w to uwierzyc, ze byles taki do przodu w wieku 15 la, ze Danikena kasowales w przedbiegach.


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-26, 12:18:38
:lol:
Jak m├│wi┼éem, cytaty, albo do budy, bo wiesz jak to jest z pami─Öci─ů? ;)
A pierwsza ksi─ů┼╝ka Danikena, to wiesz kiedy by┼éa wydana?

Nie wiesz, to sobie poszukaj, to ta sama ksi─ů┼╝ka, w kt├│rej twierdzi, ┼╝e ┼╝elazny s┼éup z Dehli jest wytworem kosmit├│w, a 10 lat p├│┼║niej w jednym z wywiad├│w m├│wi, ┼╝e to wytw├│r cz┼éowieka.
I co ciekawe, w nast─Öpnych wydaniach ksi─ů┼╝ek brak poprawki, a takich kruczk├│w jest mn├│stwo, oczywi┼Ťcie Ty ich nie widzisz. :D


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-26, 13:09:16
Cytuj z: Gavroche 2016-09-26, 12:18:38
:lol:
Jak m├│wi┼éem, cytaty, albo do budy, bo wiesz jak to jest z pami─Öci─ů? ;)
A pierwsza ksi─ů┼╝ka Danikena, to wiesz kiedy by┼éa wydana?

Jak chcesz to moge to znalezc  :D, ale chyba zdajesz sobie sprawe, ze ta rozmowa byla, bo chyba sam sobie tego nie wymyslilem i bez powodu nie zapamietalem? :D
Zreszta ten dialog juz kiedys przerabialismy chyba w temacie o dziadzieniu, ze jako nastolatek juz miales tak gruntowna wiedze i dodatkowo chlales hektolitry wodki do tego cpajac wszystkie dragi swiata, jednoczesnie cwiczac od rana do wieczora, ze brakuje mi czasu zeby to poupychac.
Tylko co wtedy, znajdziesz jakis inny wykret? I wiem, kiedy wyszla pierwsza ksiazka, a kiedy zaczely masowo wychodzic z Wydawnictwa Prokop. Rozmawialismy o poczatku lat 90.

Ale mi to osobiscie lata, tylko zastanawia mnie dlaczego z uporem cmy wbijasz w takie tematy, ktore sa poza twoja zdolnoscia pojmowania i klepiesz w kolko te same redukcjonistyczno-deterministyczna mantry? To tak jakby metalowiec wbijal w kolko na forko hiphopowcow zeby napisac "Slayer krule, Peja dziady"  :lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-26, 13:19:47
Jasne, że była rozmowa, ale dotyczyła komiksów na podstawie Danikena, w wieku nastu lat.
Wiesz, ┼╝e co┼Ť brz─Öczy, ale nie wiesz gdzie, dlatego nast─Öpnym razem poprosz─Ö cytaty, jak np. ten o moim chlaniu w wieku kilkunastu lat. ;)

Poza moj─ů zdolno┼Ťci─ů pojmowania, to jest co najwy┼╝ej fakt, ┼╝e doros┼éy facet, podnieca si─Ö czym┼Ť czego w og├│le nie ma, na podstawie pisaniny ludzi, kt├│rzy k┼éami─ů, by ktokolwiek czyta┼é ich wypociny, lub krytykuje co┼Ť, czego nie rozumie, na podstawie danych z ksi─ů┼╝ki sprzed 20 lat. ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-26, 13:59:57
Cytuj z: Gavroche 2016-09-26, 13:19:47
Jasne, że była rozmowa, ale dotyczyła komiksów na podstawie Danikena, w wieku nastu lat.

Nie, nie byla o komiksach a o ksiazkach Danikena i Zakazanej Archeologii, opowiadalem o tym jak wracajac ze szkoly sobie je kupywalem w latach 90 itp. A potem gdzies zaraz wyszlo, ze ty wtedy tez jakas kupiles, przeczytales pare kartek, zdenerwowal cie swoja glupota i rzuciles w cholere jak to masz w zwyczaju jak cie ksiazki zdenerwuja ;) I wiecej nie czytales, bo straciles zaufanie. Naprawde, jak znajde czas to moge przysiasc i to znalezc ale chyba tego nie chcesz.
Zreszta to malo istotne, Sitchina tez nie czytales, Hancocka, jakie tu ma znaczenie Daniken, ktorego celowo zreszta wrzucam, bo to taka plachta czerwona, jako ikony niezaleznego myslenia. To jest tzw kontekst.

To z tym chlaniem to oczywiscie ironia, ktorej nie zalapales, bo jak dla mnie to cale zycie chlales, dzwigales, cpales i czytales, i za cholere nie moge tego logicznie uporzadkowac :D
A cala reszta to juz twoje jakies tam projekcje, nie wiesz czym sie podniecam i co czytam ale sobie dorabiasz. A o tym, ze Daniken klamie to- wroc pare postow wczesniej - zanim sie wypowiesz to przeczytaj, bo podpieranie sie jakimi linkami do YT w wieku 40 lat....no napisze klasyczne "n/c" ;)

O ksiazkach "sprzed 20" lat przez litosc nie wspomne, twoja "wiedza" bazuje na odkryciacjh takich ludzi jak Vyse, a to sprzed prawie 200 lat  :lol: :lol: :lol: :lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-26, 14:11:58
Czekam zatem, aż znajdziesz czas.  :)
I lito┼Ťciwie mi przypomnisz. :lol:

A o Hancocku i Sitchinie te┼╝ znajdziesz cytaty ze mnie?
A o Blumrichu nic nie wspominasz. ;)
Bardzo grzecznie przecie┼╝ prosz─Ö i naprawd─Ö cierpliwie poczekam. :D

Je┼Ťli linki z cytatami do Ciebie nie trafiaj─ů i jak┼╝e proste i ma┼éo czasoch┼éonne filmiki na YT s─ů poni┼╝ej Tw├│j godno┼Ťci, to mo┼╝e Ci ksi─ů┼╝k─Ö zaproponuj─Ö?
"Z powrotem na Ziemię" na przykład, praca, gdzie Sitchinowi też się dostało. ;)
Albo Ronald Story i Clifford Wilson ju┼╝ w latach '70...


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-26, 14:54:08
Cytuj z: Gavroche 2016-09-26, 14:11:58
"Z powrotem na Ziemię" na przykład, praca, gdzie Sitchinowi też się dostało. ;)

Przeciez juz o tej ksiazce kiedys rozmawialismy, puscilem to na allegro za zlotowke, bo nie lubie palic ksiazek ani nimi rzucac w smietnik, a tam jej miejsce bylo. Ktos sie zlitowal i kupil nawet ;)
Srednio rozgarniety 15-latek by sobie poradzil z tymi ich wyjatkowo tendencyjnymi "argumentami" ;)
O Hancocku jak pisalem, to napisales, ze nie znasz na co ja zareagowalem wielkim zdziwieniem, ze takiej gwiazdy i tuza nie czaisz? Rozmowa byla chyba o Puma Punku. Naprawde, dodaj zoltek albo cos, bo nie chce mi sie robic za twoja pamiec ;)

Ta rozmowa niczemu nie sluzy generalnie, bo chcesz zebym ci udowodnil twoja niedoskonalosc, co jak wiadomo z definicji jest niemozliwe ;)
Generalnie rozmawiasz z pozycji Daria, ktory jest tak przekonany o wlasnej nieomylnosci w temacie biblii, ze reszte traktuje jak idiotow, bo tylko jego racja jest najjegojsza a inne nie :D


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-26, 15:02:55
No gadali┼Ťmy, i ┼╝e┼Ť obali┼é, ┼╝e chocho:
http://forum.dr-kwasniewski.pl/index.php?topic=2905.msg289741#msg289741

Broń Boże nie jestem nieomylny.
Chętnie łyknę Kosmosiów, ale potrzebuję dowodu, bo to nie jest moja religia.
W przeciwie┼ästwie do Ciebie, bo Ty musisz by─ç z wy┼╝szego levelu, i jak si─Ö Jezus zdewaluowa┼é, to chocia┼╝ fajnie by by┼éo wierzy─ç, ┼╝e kto┼Ť Ci─Ö z w┼éasnej plwociny (za Lemem) zmajstrowa┼é, ┼╝eby tylko tej egzystencji bezsensownej nada─ç sens. :D

A Ty odrzucisz wszystko, bo si─Ö zabetonowa┼ée┼Ť w tym neoteologizmie, ale, co oczywiste, wcierasz wszystkim wok├│┼é, ┼╝e to oni s─ů betonami.┬á :lol:
Przypuszczam, ┼╝e nawet jakby sam Jahwe zst─ůpi┼é i Ci powiedzia┼é, ┼╝e nie ma ┼╝adnych Kosmosi├│w, to by┼Ť mu powiedzia┼é: "Srednio rozgarniety 15-latek by sobie poradzil z tymi twoimi wyjatkowo tendencyjnymi "argumentami". ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-26, 15:20:06
Cytuj z: Gavroche 2016-09-26, 15:02:55
No gadali┼Ťmy, i ┼╝e┼Ť obali┼é, ┼╝e chocho:
http://forum.dr-kwasniewski.pl/index.php?topic=2905.msg289741#msg289741

Ale ja nie jestem 15 latkiem ;)
Ale fakt, powolywanie sie na 200 letnia wiedze "Vyse'a" rzeczywiscie swiadczy o intelektualnym niedolestwie ze strony autorow. Smieciowa literatura i slabe noty nawet na pop-portalach.
Cytuj z: Gavroche 2016-09-26, 15:02:55
W przeciwieństwie do Ciebie, bo Ty musisz
Cytuj z: Gavroche 2016-09-26, 15:02:55
A Ty odrzucisz

A to juz twoje projekcje na moj temat, ktore ciagle wyglaszasz ku mojemu zdziwieniu, ale nie prostuje, bo mnie to nawet bawi ;)
Rozumiem, ze czasami trzeba sobie wyprodukowac wroga jak go nie ma, w takim fajnym, starym polskim tomiku SF pt "Smierc higieniczna" bylo takie opowiadanie, gdzie w banzie wojskowych banitow, co tydzien, ktos mial role dyzurnego wroga ;) Ale nie protestuje jak mi sie nudzi ;)

Ja predzej powiem, ze nie wiem, niz bede zgrywal wielkiego medrca i fachowca wszedziedzin, obserwuje i sie zastanawiam, nie lykam jak pelikan "wiedzy" opartej na 200 letnich falszerstwach, narodowym monopolu i politycznym sznycie.


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-26, 15:34:17
:lol:
Nie┼║le, jak to m├│wi─ů o politykach, "jeste┼Ť moralnie elastyczny". :D
Jak Ci pasuje, to ksi─Öga sprzed 2000 lat jest godna zaufania, ale jak Ci nie pasuje, to ta sprzed 200 jest ju┼╝ trefn─ů. ;)
Albo jakie┼Ť pop-portale maj─ů znaczenie tylko, je┼Ťli s─ů po Twojej stronie, w przeciwnym razie trzeba wszystko samemu, a w necie to g┼éupoty piszo, itd, itp...

Ale ja si─Ö bawi─Ö przednio, jakby co. :D


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: administ 2016-09-26, 16:52:27
:lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-26, 19:25:33
Cytuj z: Gavroche 2016-09-26, 15:34:17
:lol:
Nie┼║le, jak to m├│wi─ů o politykach, "jeste┼Ť moralnie elastyczny". :D
Jak Ci pasuje, to ksi─Öga sprzed 2000 lat jest godna zaufania, ale jak Ci nie pasuje, to ta sprzed 200 jest ju┼╝ trefn─ů. ;)
Albo jakie┼Ť pop-portale maj─ů znaczenie tylko, je┼Ťli s─ů po Twojej stronie, w przeciwnym razie trzeba wszystko samemu, a w necie to g┼éupoty piszo, itd, itp...

Ale ja si─Ö bawi─Ö przednio, jakby co. :D

Ja tez, w koncu ciagle rzucam ci te sama kosc a ty zawsze aportujesz jakbys nie zauwazyl  :lol:

Co do ksiag sprzed 2000 lat, to nikomu do glowy nie wpadlo zeby falszowac swoje "swiete pisma" bo dla kogo, przed kim i po co. Zas Howard Vyse, bo o nim mowa, te kartusze po prostu podrzucil, bo chcial byc na kartach historii. W calej archeologii przewija sie motyw dominacji Zjednoczonego Krolestwa na wczesnym etapach formowania sie wiedzy archeologicznej, i niestety to sie ciagnie do dzisiaj.
Nie licytuje sie z toba na zadne pudelki i inne kozaczki, bo mnie to zwyczajnie nie interesi, ja po prostu czytam i tyle.

A tak naprawde probuje deprecjonowac twoja wielkosc, bo....ci zazdroszcze silnoreki ty moj, chce dosiegnac chocby tych chmur, ktore ty pietami gnieciesz i nurzac sie w nich niczym Kubus Puchatek w wielkim sloiku miodku... ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Blackend 2016-09-26, 19:38:55
:lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-26, 19:52:20
:lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-26, 20:03:35
Cytuj z: Zyon 2016-09-26, 19:25:33
Cytuj z: Gavroche 2016-09-26, 15:34:17
:lol:
Nie┼║le, jak to m├│wi─ů o politykach, "jeste┼Ť moralnie elastyczny". :D
Jak Ci pasuje, to ksi─Öga sprzed 2000 lat jest godna zaufania, ale jak Ci nie pasuje, to ta sprzed 200 jest ju┼╝ trefn─ů. ;)
Albo jakie┼Ť pop-portale maj─ů znaczenie tylko, je┼Ťli s─ů po Twojej stronie, w przeciwnym razie trzeba wszystko samemu, a w necie to g┼éupoty piszo, itd, itp...

Ale ja si─Ö bawi─Ö przednio, jakby co. :D


Co do ksiag sprzed 2000 lat, to nikomu do glowy nie wpadlo zeby falszowac swoje "swiete pisma" bo dla kogo, przed kim i po co.

Ci─ůgle po to samo, w┼éadza. :D
Jakby┼Ť by┼é nieco m─ůdrzejszy ni┼╝ reszta pastuch├│w, to by┼Ť przyszed┼é potargany z b┼éyszcz─ůcym okiem i powiedzia┼é gamoniom, ┼╝e jeste┼Ť teraz prorokiem, bo przed chwil─ů w krzakach B├│g ci si─Ö objawi┼é i powierzy┼é ci tajemnice ┼Ťwiata.
A potem by┼Ť opowiada┼é to, co tamci chcieli by us┼éysze─ç, ┼╝eby robili to, co tobie by┼éoby na r─Ök─Ö.
I tyle. 8)
Tak to dzia┼éa od pocz─ůtk├│w ludzko┼Ťci, ┼╝e m─ůdrzejsi opowiadaj─ů bzdury, a g┼éupki si─Ö nabieraj─ů, na sprowadzenie deszczu, przegnanie zarazy, na natchnione ksi─Ögi, p┼éon─ůce krzaki, czy kopytko osio┼éka, na kt├│rym jecha┼éa Maryja, tylko r├│┼╝nie si─Ö nazywali, kacyk, wied┼║ma, prorok, cesarz, czy S┼éo┼äce Karpat. ;)

Nawet dzisiaj jak powiesz, ┼╝e lata┼ée┼Ť napruty w├│d─ů po lesie i si─Ö pokaleczy┼ée┼Ť, to powiedz─ů: debil i alkoholik. :D
A jak powiesz, że to było uprowadzenie przez obcych, a to na stopach to nie od zardzewiałej puszki, tylko implanty, to nawet telewizja przyjedzie.


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-26, 20:26:35
Cytuj z: Gavroche 2016-09-26, 20:03:35
Cytuj z: Zyon 2016-09-26, 19:25:33
Cytuj z: Gavroche 2016-09-26, 15:34:17
:lol:
Nie┼║le, jak to m├│wi─ů o politykach, "jeste┼Ť moralnie elastyczny". :D
Jak Ci pasuje, to ksi─Öga sprzed 2000 lat jest godna zaufania, ale jak Ci nie pasuje, to ta sprzed 200 jest ju┼╝ trefn─ů. ;)
Albo jakie┼Ť pop-portale maj─ů znaczenie tylko, je┼Ťli s─ů po Twojej stronie, w przeciwnym razie trzeba wszystko samemu, a w necie to g┼éupoty piszo, itd, itp...

Ale ja si─Ö bawi─Ö przednio, jakby co. :D


Co do ksiag sprzed 2000 lat, to nikomu do glowy nie wpadlo zeby falszowac swoje "swiete pisma" bo dla kogo, przed kim i po co.

Ci─ůgle po to samo, w┼éadza. :D

Ech ty, i potem sami mieli czytac te sfalszowane przez siebie ksiegi, bo plebs nie potrafil? Mysle, ze to jednak jakas kosmiczna logika niepojeta ludziom w tym jest, bo ta zwykla ludzka tutaj stoi przy trasie gdzie jezdza tiry i ma zielona, fosforyzujaca miniowke :D
I to jeszcze sfalszowali wedy, starosumeryjskie, biblie, gilgamesze i inne bramaputry? Ani chybi jakis miedzynarodowy gang starozytnych falszerzy zadnych wladzy byl, ze w kazdej z nich pisal to samo :D
Ech.... :DTytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-26, 20:39:02
Znasz pojęcie "legendy" stosowane w przypadku fałszywej historii życia agenta?

Ka┼╝dy, kto ma wzmocni─ç t─Ö legend─Ö, czyli "┼╝ona", "brat", "pracodawca" czy "dzieci" musz─ů zna─ç t─Ö sam─ů jej wersj─Ö , prawda?
┼╗eby ca┼éo┼Ť─ç by┼éa bardziej przekonywaj─ůca, powinno temu towarzyszy─ç bogactwo szczeg├│┼é├│w zgodnych w czasie i przestrzeni, bo przecie┼╝ pastuchy si─Ö naucz─ů tej "legendy" i b─Öd─ů j─ů przekazywa─ç mi─Ödzy sob─ů, mi─Ödzy pokoleniami i podczas podr├│┼╝y. ;)
Po to w┼éa┼Ťnie spisywano "zeznania", by w┼éadz─Ö sprawowa─ç na wi─Ökszym terenie. :D

Gdzie Ty ┼╝yjesz, ch┼éopie?  :shock:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: administ 2016-09-26, 20:47:11
:shock:
Ło Matko!
To co ju┼╝ za 10 lat b─Ödzie z katastrofy smole┼äskiej, jak tu co kole┼Ť, to inna "bajka"┬á :shock: ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-26, 20:55:05
Cytuj z: Gavroche 2016-09-26, 20:39:02
Znasz pojęcie "legendy" stosowane w przypadku fałszywej historii życia agenta?

Ka┼╝dy, kto ma wzmocni─ç t─Ö legend─Ö, czyli "┼╝ona", "brat", "pracodawca" czy "dzieci" musz─ů zna─ç t─Ö sam─ů jej wersj─Ö , prawda?
┼╗eby ca┼éo┼Ť─ç by┼éa bardziej przekonywaj─ůca, powinno temu towarzyszy─ç bogactwo szczeg├│┼é├│w zgodnych w czasie i przestrzeni, bo przecie┼╝ pastuchy si─Ö naucz─ů tej "legendy" i b─Öd─ů j─ů przekazywa─ç mi─Ödzy sob─ů, mi─Ödzy pokoleniami i podczas podr├│┼╝y. ;)
Po to w┼éa┼Ťnie spisywano "zeznania", by w┼éadz─Ö sprawowa─ç na wi─Ökszym terenie. :D

Gdzie Ty żyjesz, chłopie?  :shock:

No wlasnie nie wiem, dopasowujesz jakies nowoczesne chomato w postaci technik szpiegowskich XX wieku do starozytnego konia w postaci prastarych eposow i swietych ksiag i jeszcze uwazasz przy tym, ze nie zaszles od tylu logiki i nie zrobiles jej z dupy jesieni sredniowecza....  :shock: Zadziwiajaca dychotomia, wszystko jest takie proste a dysponujesz do tego jedynie lebska lepetyna  :shock:
No no imponujace, i tak wszyscy na calym swiecie spiskowali i Majowie, i Aztecy, na dalekim wschodzie i na bliskim, matko boska, te techniki sa naprawde przerazajace  :shock: :shock:

A jak pytam o takie banaly czy przeszlifowac panewki na korbowidzie to zas umykasz jak sploszona sarna...  :lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-26, 21:38:59
:lol:
Widzisz?
Zaczynasz ┼éapa─ç, wszyscy spiskowali, dla w┼éasnej korzy┼Ťci, natura ludzka, kolego.
Najlepszym tego dowodem jest, ┼╝e po tylu tysi─ůcach lat, Ty nadal si─Ö na to nabierasz. ;) :lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-26, 21:39:43
Cytuj z: admin 2016-09-26, 20:47:11
:shock:
Ło Matko!
To co ju┼╝ za 10 lat b─Ödzie z katastrofy smole┼äskiej, jak tu co kole┼Ť, to inna "bajka"┬á :shock: ;)

Ci─ůgle ta sama, tylko nieco inne szaty, a przecie┼╝ nie szata... ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-26, 22:38:45
Cytuj z: Gavroche 2016-09-26, 21:38:59
:lol:
Widzisz?
Zaczynasz ┼éapa─ç, wszyscy spiskowali, dla w┼éasnej korzy┼Ťci, natura ludzka, kolego.
Najlepszym tego dowodem jest, ┼╝e po tylu tysi─ůcach lat, Ty nadal si─Ö na to nabierasz. ;) :lol:


A ty nadal spiskujesz......mowia, ze to choroba Macieriewicza, ja bym poszedl sie zbadac na twoim miejscu  :lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: vvv 2016-09-27, 02:45:02
Cytuj z: Zyon 2016-09-26, 20:55:05
panewki na korbowidzie

To się chyba fotoplastykon nazywało, w sumie nie wiedziałem, że to była stereoskopowa zabawka.
:shock:

http://fotoplastikon.stereos.pl/index-pl.html
Cytuj:
Fotoplastikony wymy┼Ťlono w Niemczech w drugiej po┼éowie XIX wieku.

Nowy wynalazek szybko zdoby┼é ogromn─ů popularno┼Ť─ç, dawa┼é bowiem przeci─Öt┬şnemu cz┼éo┬şwiekowi mo┼╝liwo┼Ť─ç obej┬şrzenia nawet najodleg┬şlejszych zak─ůtk├│w ┼Ťwiata, za cen─Ö nie┬şdrogiego biletu wst─Öpu, bez podej┬şmowania trudu i niebez┬şpiecze┼ästw podr├│┼╝y.

Wra┼╝enie by┼éo doprawdy nad┬şzwyczajne, gdy┼╝ dzi─Öki specjalnej technice fotogra┬şfowania metod─ů stereo┬şskopow─ů widz otrzy┬şmywa┼é obraz tr├│j┬şwymiarowy, daj─ůcy iluzj─Ö obco┬şwania z rzeczy┬şwisto┼Ťci─ů.
Tak oto wiek pary i kolei ┼╝elaznej stworzy┼é tak┼╝e, nieskr─Ö┬şpowany czasem i prze┬şstrzeni─ů wehiku┼é do podej┬şmowania wirtu┬şalnych podr├│┼╝y. Fotopla┬şstikony ros┼éy jak grzyby po deszczu. Na prze┼éomie XIX i XX wieku by┼éo ich ok. 250, roz┬şsianych po ca┼éej Europie.

:wink:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-27, 07:10:47
Tak sobie pomy┼Ťla┼éem, ┼╝e przecie┼╝ s─ů ludzie, dla kt├│rych Biblia/inne ┼Ťwi─Öte ksi─Ögi, s─ů wa┼╝n─ů cz─Ö┼Ťci─ů ┼╝ycia, a my tu pitolimy farmazony. :(
Dlatego ja ju┼╝ milcz─Ö w tym temacie, nie obra┼╝am uczu─ç religijnych...

Żartowałem. :P
Chc─Ö jutro pu┼Ťci─ç totka, dlatego dobrze mie─ç wszystkich po swojej stronie, nawet tego starego szale┼äca z Biblii, jego dziwnego syna, ┼╝e o Duchu nie wspomn─Ö. ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-27, 07:55:47
Ty juz Totka nie puszczaj, pono Macierewicza maja zdymisjonowac i szukaja goscia z wiekszym fisiem od spiskow. Podobno wzieli pod uwage twoja kandydature  :lol: :lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Rafa┼éS 2016-09-27, 08:02:15
Dzi┼Ť wszyscy wylosowuj─ů mann─Ö z nieba. https://youtu.be/uva8m6ZJaiM┬á ┬á:wink:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-27, 08:09:25
Eeee, tam, ja wylosowałem jajecznicę na słonince. ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: administ 2016-09-27, 08:14:35
:lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Rafa┼éS 2016-09-27, 08:15:27
Ja mia┼éem ustawk─Ö, na ma┼Ťle, kawa┼éek salcesonu.


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Diogenes z Synopy 2016-09-28, 10:18:46
mam już kandydatów na podróż. Ale nie powiem.  ;-)

http://www.rp.pl/Kosmos/160929289-Miliarder-Elon-Musk-przedstawil-plan-kolonizacji-Marsa.html#ap-1


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Blackend 2016-09-28, 11:31:17
:lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: administ 2016-09-28, 11:34:15
Mo┼╝e faktycznie pora wynosi─ç si─Ö z tej planety, bo za┼Ť na 2017 kolejny koniec ┼Ťwiata wieszcz─ů? ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: renia 2016-09-28, 11:39:33
Ja wol─Ö poczeka─ç na relacje pierwszych ochotnik├│w... :roll: 8)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Blackend 2016-09-28, 11:45:15
Naczelnik nic o końcu nie mówił, a On pierwszy by wiedział, bo trzy kroki naprzód. ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Zyon 2016-09-28, 11:46:56
Jak wyleca ci wszyscy, ktorzy trzeba zeby wylecieli, to tutaj bedzie calkiem fajne miejsce do zostania ;)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Blackend 2016-09-28, 11:49:19
Ale kto b─Ödzie rz─ůdzi┼é?  :shock: ;)  :lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: administ 2016-09-28, 12:11:34
:lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Rafa┼éS 2016-09-28, 13:20:47
Na Marsie już byłem https://youtu.be/4zd9RCSPgTo  :wink:
Ale po czarnej dziurze nie robi wielkiego wrażenia.  8)


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: administ 2016-09-28, 13:41:39
:D


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Gavroche 2016-09-28, 14:01:30
Staro─ç, ale dobry:
-Tata, Ruskie w kosmos poleciały!!!
-Wszystkie?!
-Nie, jeden!
-To co mi dup─Ö zawracasz?!


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: administ 2016-09-28, 14:27:23
:lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: renia 2016-09-28, 15:21:13
:lol:


Tytu│: Odp: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: Blackend 2016-09-28, 16:19:42
:lol:


Tytu│: Re: (...)A wreszcie rzekli Elohim: uczynmy czlowieka na Nasz obraz, podobnego Nam!
WiadomoŠ wys│ana przez: anakin 2016-10-09, 01:12:02
Wikileaks: 6th man on the moon Edgar Mitchell emails Hillary Clinton's campaign chair Podesta saying that nonviolent extra terrestrials will be providing earth with zero point energy devices

https://www.reddit.com/r/technology/comments/56efgt/wikileaks_6th_man_on_the_moon_edgar_mitchell/
______
Milo z ich strony. Po tranzystorze to moglby byc kolejny skok cywilizacyjny dla nas. :>forum.dr-kwasniewski.pl | Dzia│aj▒ce na SMF 1.0.8.
© 2001-2005, Lewis Media. Wszystkie prawa zastrze┐one.